Duża część energii pobranej przez sprężarkę przekształca się w ciepło. Bardzo duży procent ciepła wytworzonego podczas sprężania powietrza może zostać odzyskany i wykorzystany przy ogrzewaniu budynków lub w procesie produkcji, dzięki czemu można zredukować koszty związane z zakupem gazu lub oleju opałowego. Stosując wymiennik ciepła w obwodzie olejowym sprężarki śrubowej możliwy jest odzysk ciepła w granicach 80-85% mocy znamionowej napędu.

Odzysk ciepła ze sprężarek śrubowych jest możliwy poprzez:

  • wykorzystanie ciepłego powietrza chłodzącego wyrzucanego z kompresora,
  • wykorzystanie ciepła obwodu olejowego sprężarki

Odzysk ciepla

Przez ośrodki chłodzące (woda, powietrze) zostaje odprowadzone 94% wytworzonej energii cieplnej.

Oszczedzaj-z-nami-3

Wykorzystanie systemu odzyskiwania ciepła (lato/zima).

AU11-1909_Duotherm_-bild-GB-.indd