UDT-CERT Certyfikacja Systemów ZarządzaniaOd lipca 2009 roku, w ramach usługi: dozór techniczny, wykonujemy usługę przygotowania zgłoszenia do rejestracji w UDT wszelkich urządzeń ciśnieniowych.

Dozór techniczny obejmuje:

  1. Wykonanie dokumentacji dozorowej t.j.:
    • opis techniczny urządzenia ciśnieniowego
    • schemat technologiczny podłączenia
    • schemat lokalizacji lub plan sytuacyjny.
  2. Przesłanie wniosku o rejestracje z przygotowanymi dokumentami zgłoszeniowymi do odpowiedniego, dla lokalizacji urządzeń, inspektoratu UDT.
  3. Obecność przy czynnościach odbiorczych i rejestracyjnych wraz z użytkownikiem.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym czasie.

Zapraszamy do kontaktu - udzielimy dalszych informacji.