image019Sprężone powietrze w pakiecie: sprężarki serii BOGE Paintline wytwarzają wyjątkowo czyste, pozbawione oleju sprężone powietrze, które doskonale odpowiada potrzebom przemysłu i rzemiosła, szczególnie w zakresie technik obróbki powierzchni. BOGE oferuje optymalnie zestawiony system przeznaczony do wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza, jak i usuwania kondensatu o sprawdzonej jakości BOGE jako kompleksowe rozwiązanie „plug-and-play” (podłącz i używaj). Wszystkie elementy systemu oferowane są w komplecie, gwarantując tym samym perfekcyjne współdziałanie poszczególnych komponentów pozwalające na wydajne wytwarzanie sprężonego powietrza bez wysokich kosztów konserwacji!

BOGE Paintline bazuje na sprężarce śrubowej z wtryskiem oleju w kombinacji ze specjalną techniką filtracji. W ten sposób uzyskuje się 1 klasę w zakresie zanieczyszczenia cząstkami stałymi i zawartości resztek oleju, i odpowiednio klasę 4 w zawartości wody. Poszczególne komponenty serii BOGE Paintline współpracują ze sobą tak efektywnie, że konfiguracja systemu konieczna jest tylko w odniesieniu do żądanej wydajności.

 

BOGE

Moc silnika

Efektywna wydajność m3/min

Typ

kW

8 bar

10 bar

13 bar

C 7 LDR 5,5 0.728
C 9 LFDR 7,5 0.26-1.256 0.25-1.141
C 10 LDR 7,5 1.05 1.03
C 15 LDR 11,0 1.81 1.74