17 sierpnia 2016
Filtry do sprężarek

Filtry do sprężarek – skuteczne usuwanie zanieczyszczeń

Filtry do sprężarek oddzielają cząstki stałe, aerosole oleju i wody, jak i opary olejowe, gwarantując tym samym doskonałą jakość sprężonego powietrza. Filtry sprężonego powietrza wykonywane są […]