codzienna konserwacja systemów pneumatycznych

Systematyczna konserwacja układów pneumatycznych, zwanych też instalacjami sprężonego powietrza, jest kluczowa w każdym zakładzie przemysłowym stosującym to medium. Właściwa eksploatacja i pielęgnacja systemów pneumatycznych odpowiada nie tylko za pracę samego układu, ale także urządzeń napędzanych przez ten układ. W niniejszym artykule wyjaśniamy zatem, na czym polega konserwacja sprężarek i pozostałych elementów instalacji pneumatycznych.

Znaczenie codziennej konserwacji układów pneumatycznych

Sprężone powietrze jest wytwarzane, transportowane, uzdatniane i dystrybuowane przez szereg różnych urządzeń. Żeby działanie instalacji pneumatycznych przebiegało prawidłowo, konserwacja musi być przeprowadzana kompleksowo i obejmować cały zespół urządzeń wchodzących w skład instalacji sprężonego powietrza. Przynosi to korzyści w postaci dłuższej żywotności oraz bezawaryjnego działania sprężarki i innych elementów systemu. Ponadto codzienna kontrola działania urządzeń podczas konserwacji pozwala na wczesne wykrycie różnych usterek, a co za tym idzie – szybkie usunięcie problemów.

Jak już wspomnieliśmy, codzienna konserwacja systemów pneumatycznych ma na celu także zadbanie o prawidłową pracę maszyn i narzędzi zasilanych za pomocą sprężonego powietrza. Gaz, który napędza te urządzenia, musi mieć odpowiednią jakość – nie można jej uzyskać bez codziennej konserwacji instalacji pneumatycznej.

Niektórzy specjaliści są zdania, że układy sprężonego powietrza, w porównaniu z innymi systemami wytwarzania i dystrybuowania energii, są mniej problematyczne i mniej awaryjne. Może to być zgodne z prawdą, ale tylko, gdy instalacja pneumatyczna będzie odpowiednio i regularnie konserwowana oraz kontrolowana pod względem poprawności działania.

Odpowiednie smarowanie instalacji sprężonego powietrza

Niektóre elementy układu sprężonego powietrza mogą prawidłowo pracować, tylko jeśli medium będzie odpowiednio nasycone olejem. Zapewnia to właściwe smarowanie. Przykładem takich urządzeń są siłowniki, ponieważ ich działanie jest związane z szybkimi ruchami. Jeśli natomiast zdarzy się, że części, które nie wymagają smarowania otrzymają raz naolejone powietrze, będzie trzeba je zapewniać już zawsze, ponieważ usunie to smarowanie fabryczne.

Celem smarowania urządzeń pneumatycznych jest przede wszystkim zmniejszenie tarcia między sąsiadującymi i współpracującymi częściami urządzeń. Dzięki temu mniej się zużywają i wydłużają swoją żywotność. Smarowanie odpowiada także za chłodzenie – usuwanie skraplającej się wody powoduje obniżenie temperatury sprężonego powietrza. Ponadto redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, które dostają się między współpracujące elementy urządzeń oraz zapobiega powstawaniu rdzy i korodowaniu. Konserwacja odbywa się za pomocą wprowadzania do przepływającego gazu tzw. mgły olejowej, która pielęgnuje elementy ruchome narzędzi pneumatycznych, siłowniki i zawory.

Konserwacja kompresorów powietrza w zakresie smarowania to po pierwsze zadbanie o odpowiednią ilość oleju w sprężarce. Czy powinno się go zatem systematycznie uzupełniać? Niekoniecznie – dużo lepszym rozwiązaniem będzie całkowita wymiana oleju, a nie dolewanie ubytków. Sprężarka zyska dzięki temu jeszcze lepszą żywotność i wydajność. Wymianę środka smarującego wykonuje się zwykle po 2000 albo po 3000 godzinach pracy urządzenia. Szczegóły konserwacji systemów pneumatycznych warto jednak zawsze skonsultować przy zakupie konkretnego modelu sprężarki, zwłaszcza gdy jest to sprzęt używany.

sprężarka śrubowa olejowa

Konserwacja sprężarek na co dzień

Prawidłowo eksploatowane systemy pneumatyczne to regularna konserwacja i kontrola pracy sprężarek. Po pierwsze codziennie należy sprawdzać wszystkie alarmy, sygnalizację i główne parametry sterownika. Do codziennych zadań należy także wypróbowanie spustu kondensatu filtra odśrodkowego oraz wyczyszczenie filtra siatkowego. Zespół przygotowania powietrza, do którego należą właśnie filtry, musi być konserwowany, a jego działanie kontrolowane, żeby gaz został odpowiednio uzdatniony.

Kontrolowanie wycieków

Systemy pneumatyczne powinny być codziennie sprawdzane pod względem wycieków. Ten typ usterki zdarza się stosunkowo często, ale jest dość łatwy do wykrycia i zatrzymania z powodu hałasu, jaki emituje. Syczenie uciekającego gazu można szybko usłyszeć i odpowiednio wcześnie zareagować, unikając strat energii. Jeśli nie wykryjemy wycieku przez dłuższy czas, system może stać się bardziej obciążony, a sprężony gaz zmarnowany. Zwiększy to koszty konserwacji i eksploatacji, a w najgorszym, wypadku spowoduje obniżenie jakości produkcji.

Żeby wykryć nieszczelność, która nie emituje hałasu, używa się roztworu wody z mydłem, specjalnego preparatu do detekcji wycieków oraz specjalistycznych przyrządów ultradźwiękowych. Następnym krokiem jest wówczas uszczelnienie połączenia lub armatury albo całkowita wymiana nieszczelnej części.

Konserwacja to także ulepszanie systemów pneumatycznych. Wydajniejsze uszczelnienia zaworów, zastępowanie metalowych komponentów polimerowymi (dają lepsze drogi przepływu powietrza i dłuższą żywotność), instalowanie nowoczesnych czujników – to wszystko przyczynia się do lepszej jakości systemu sprężonego powietrza. Rozwój pneumatyki dąży do jak najszybszego wykrywania problemów ze sprężonym powietrzem lub urządzeniami w przypadku awarii, jednak nie zda się to na nic bez właściwej codziennej konserwacji.

FAQ:

1. Jak konserwuje się układ pneumatyczny?

Przede wszystkim należy utrzymywać urządzenia w czystości, sprawdzać prawidłowe położenie okablowania elektrycznego, kontrolować wycieki i dociskać poluzowane elementy.

2. Jak bezpiecznie i prawidłowo konserwować układy pneumatyczne?

Prace konserwacyjne można wykonywać dopiero po odłączeniu sprężonego powietrza i odpowietrzeniu instalacji.

3. Kiedy wymieniać olej w sprężarce?

Oleju nie powinno się dolewać, tylko całkowicie wymienić. Najlepiej wykonać to co każde 2000 albo 3000 godzin roboczych. Szczegółowy plan konserwacji warto jednak skonsultować w momencie zakupu konkretnego modelu kompresora.

Oceń ten post!

0 / 5. Liczba głosów: 0