Czy Państwa sieć sprężonego powietrza działa sprawnie? Stacja sprężonego powietrza powinna produkować taką ilość sprężonego powietrza, która jest rzeczywiście potrzebna. Niestety często tak nie jest w praktyce, sprężarki są nieproporcjonalnie zwymiarowane lub powietrze uchodzi poprzez nieszczelności. Specjalne narzędzia BOGE pomagają znaleźć luki w systemie sprężonego powietrza.

 

BOGE AIREPORT: ANALIZA POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA I ZUŻYCIA ENERGII

AIReport wykrywa słabe punkty sieci i skutecznie pomaga ulepszyć system sprężonego powietrza. Dane dostarczone przez AIReport pozwalają stwierdzić, czy energia jest proporcjonalna do rzeczywistej produkcji lub do rzeczywistego zapotrzebowania. Straty sprężonego powietrza wynikające z nieszczelności, spadki ciśnienia między maszyną a odbiorcą i nieproporcjonalne maksymalne poziomy ciśnienia są wykrywane przez AIReport, co pozwala na ich późniejsze skuteczne wyeliminowane, zwiększając tym samym wydajność całego systemu.

AIReport_mit_Diagramm