Oferujemy Państwu profesjonalny odzysk ciepła ze sprężarek. Umożliwia on wykorzystanie nadmiaru energetycznego, powstałego podczas pracy kompresorów, do innych celów w przedsiębiorstwach. Jak to działa? Duża część energii pobranej przez sprężarkę przekształca się w ciepło. Bardzo duży procent ciepła wytworzonego podczas sprężania powietrza może zostać odzyskany i wykorzystany przy ogrzewaniu budynków lub w procesie produkcji, dzięki czemu można zredukować koszty związane z zakupem gazu lub oleju opałowego. Stosując wymiennik ciepła w obwodzie olejowym sprężarki śrubowej możliwy jest odzysk energii w granicach 80-85% mocy znamionowej napędu.


Divider

Odzysk ciepła ze sprężarek śrubowych


S prężone powietrze jest ogromnie cenne dla przemysłu, ale jej niezaprzeczalną wadą jest jej szybka utrata energii. Co więcej, prędkie zużycie energii jest zarówno szkodliwe dla środowiska, jak i generuje duże straty dla każdego przedsiębiorstwa, który korzysta ze sprężonego powietrza. Obecnie każdego dnia tworzy się coraz to nowe techniki mające na celu optymalizację kosztów, aby eksploatacja sprężonego powietrza była wydajniejsza i oszczędniejsza jednocześnie.

S tąd też odzysk ciepła jest tak ważny – podczas procesu eksploatacji około 95% energii elektrycznej jest podmieniana na ciepło sprężania. Jeżeli przedsiębiorca nie zainwestuje w odzyskiwanie ciepła ze sprężarek, cała energia zostaje wydalona do atmosfery, kompletnie się marnując i szkodząc środowisku. Według specjalistów z branży to chłodnica oleju generuje największe straty ciepła, a nie jak powszechnie się twierdzi silnik czy układ chłodzenia. Chcąc więc zoptymalizować koszty należy przekierować gorący olej do wymiennika, by zatrzymane ciepło wykorzystać do podgrzewania wody bądź ocieplenia hali produkcyjnej.

O dzysk ciepła uzyskany poprzez wymiennik ciepła w obwodzie olejowym może wynosić nawet 85% mocy znamionowej napędu!


P odsumowując, oszczędność energetyczną podczas pracy sprężarek można uzyskać poprzez:

  • wykorzystanie ciepłego powietrza chłodzącego wyrzucanego z kompresora,
  • wykorzystanie ciepła obwodu olejowego sprężarki
Divider

Korzyści


U miejętny odzysk ciepła (energii) ma wiele zalet:

  • oszczędza koszty
  • zmniejsza emisję CO2
  • pozwala na inwestycje przy wykorzystaniu niskich kosztów

S ą to największe i najważniejsze czynniki, które się wymienia w kwestii odzysku ciepła ze sprężarek. Według oszacowań aż 10% całej zużywanej energii elektrycznej wykorzystywana jest do wytwarzania sprężonego powietrza. Przekładając to na finanse przedsiębiorstwa można zaoszczędzić nawet 40% na samym zużyciu energii – nie mówiąc o kosztach za sezon grzewczy całej hali produkcyjnej.


Przykład: wymiennik ciepła Boge Duotherm 60


C hcąc jeszcze bardziej przekonać niezdecydowanych do zainwestowania w to rozwiązanie, prezentujemy przykład na podstawie wymiennika ciepła Boge, model, Duotherm 60. Jego zewnętrzny odzysk ciepła wykorzystuje 72 procent pokładu energii do kompresora w formie ciepła, którego można wykorzystać do ogrzewania zarówno pomieszczeń, jak i wody. Jest to system pozwalający na całkowite unowocześnienie i udoskonalenie sprężarek śrubowych z systemem odzysku ciepła. System oleju w sprężarce, jak i system ogrzewania wody dokonuje się całkowicie za darmo. W dodatku sprzyja to środowisku naturalnemu, gdyż można w ten sposób odzyskać ogromną ilość energii. Nie mówiąc oczywiście o naszym zdrowiu – zmniejszona emisja dwutlenku węgla po odzysku tej energii znacznie poprawia jakość powietrza, które wdychamy. Można w ten sposób zapewnić bezpieczne warunki pracy, jak i użytkowania na co dzień tej maszyny.

T en akurat model jest dostępny w 5 wariantach, co dowodzi jego uniwersalnemu zastosowaniu. Jest to również kompaktowe urządzenie, które nie zajmuje za wiele miejsca w pomieszczeniu.


Divider

Nie czekaj - zapewnij swojemu przedsiębiorstwu realną optymalizację kosztów! Pneumatik S.A. od lat specjalizuje się w profesjonalnym odzyskiwaniu ciepła ze sprężarek, zapewniając najwyższą jakość usług. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły!


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI