W otaczającym powietrzu jest mnóstwo zanieczyszczeń. Są to cząstki stałe takie jak brud, kurz, różnego rodzaju mikroorganizmy oraz woda. Podczas swojej pracy, sprężarki zasysają je wraz ze znajdującymi się w nim wyżej wspomnianymi elementami. W ten sposób dostaje się ona do kompresora oraz pozostaje w produkowanym sprężonym powietrzu. Nieefektywne usuwanie jej bądź zaleganie w kompresorze bezpośrednio prowadzi do tego, że produkowany gaz obniża swoją jakość. Ponadto jest to niebezpieczna sytuacja dla całej instalacji urządzenia.

Sprężone powietrze a wilgotność względna

Jak wspominaliśmy, woda w sprężonym powietrzu bierze się z otoczenia, w którym znajduje się kompresor. Jednak na jej obecność w powietrzu wokół nas szczególny wpływ mają opady i temperatura otoczenia.

Bardzo ważnym wskaźnikiem jest wartość wilgotności względnej. Pokazuje ona faktyczną masę cząsteczek wody obecnie znajdujących się w powietrzu i do maksymalnej ich masy, która może zostać w pełni rozpuszczona w jego temperaturze. Przyjmuje się, że poniżej 40% wilgotności względnej występuje przesuszenie. Bardzo często ma ono miejsce w sezonie grzewczym i podczas długiego korzystania z klimatyzacji, kiedy rzadko otwiera się okna. Powoduje to drapanie w gardle, suchy kaszel, szczypiące oczy oraz złą kondycję włosów i skóry.

Z kolei przewilżenie powietrza to sytuacja, gdy wilgotność względna ma wartość powyżej 60%. Przyczynia się ona do przewlekłych bólów głowy i mięśni, ponadto sprzyja rozwojowi szkodliwych grzybów i pleśni, których mikrocząsteczki mogą być zasysane przez kompresor. Dlatego też zaleca się, aby współczynnik ten starać się zachować w optymalnym przedziale między 40% do 60 %.

Ilości wody w sprężonym powietrzu

Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że w sprężonym powietrzu znajduje się woda w postaci pary wodnej. Należy kontrolować jej zawartość ze względu na jakość tłoczonego gazu. Wykorzystuje się go w różnych gałęziach przemysłu, gdzie jego sterylność jest niezwykle ważna. Jednak o tym opowiemy za chwilę.

Najpierw skupmy się, co pozwoli nam kontrolować tę sytuację. Otóż zawartość wody sprężonego powietrza mierzy się za pomocą wskaźnika PDP. Jest to nic innego jak ciśnieniowy punkt rosy. Wyraża się go w stopniach Celsjusza. Pokazuje on, w jakiej temperaturze para wodna zmieni się w wodę. Czynnik roboczy w tej sytuacji to ciśnienie wytwarzane przez sprężarki. Jeśli PDP jest niskie, oznacza to, że powietrze cechuje niewielka zawartość pary wodnej, co pozytywnie wpływa na jego późniejsze zastosowanie.

Jak pozbyć się nadmiernej pary wodnej ze sprężonego powietrza?

Ciśnieniowy punkt rosy zmierzysz za pomocą specjalnych mierników oraz sond. Powszechnie przyjmuje się, że w użyciu przemysłowym powinien mieścić się on w granicy od – 25°C do + 85°C. Istnieje również tzw. zakres komercyjny, gdzie zaleca się nie wykraczać poza – 5°C do + 70°C. W zależności więc od miejsca pracy sprężarki należy rozpatrywać ten współczynniki oraz kontrolować ewentualne odchyły.

Kiedy jednak PDP okaże się zbyt wysoki, istnieje kilka urządzeń, które obniżą temperaturę, zmniejszającym tym samym zawartość wody w sprężonym powietrzu. W asortymencie sklepu Pneumatik dostępne są osuszacze ziębnicze, adsorpcyjne i membranowe. Działanie osuszacza zależy od wyżej wymienionego rodzaju, ale jego głównym zadaniem jest właśnie eliminacja wilgoci ze sprężonego powietrza za pomocą odpowiedniego ciśnienia. Zwykle jego wartość oscyluje w okolicy 40 barów. Warto więc zaopatrzyć się w taki sprzęt, by na bieżąco usuwać parę i nie doprowadzać do jej nagromadzenia się.

Sprężone powietrze w przemyśle

Wilgoć w tłoczonym powietrzu i w jego instalacji jest szkodliwa ze względu na zastosowanie gazu. Bowiem wykorzystuje się go w takich gałęziach przemysłu jak medycyna, farmacja czy branża spożywcza. W każdej z nich ma ono bezpośredni kontakt z lekami, pożywieniem lub ciałem pacjenta. Sprężarki tłoczą powietrze do respiratorów, susza umyte owoce i warzywa przed ich zapakowaniem oraz mieszają różnego rodzaju syropy i płyny lecznicze.

Dlaczego w sprężarce jest woda?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: dlaczego w kompresorze znajduje się woda? Przecież sprężarka wydala ją wraz z produkowanym gazem. Jednak spora jej część pozostaje również w środku jej układów. Otóż okazuje się, te ilości wody mogą być naprawdę spore. Średnio w trakcie 8 godzin pracy kompresor może wytworzyć nawet 80 litrów wody, a niezbędny osuszacz dokłada do tego kolejne 10-15 litrów.

Wszystko dlatego, że temperatura zasysanego powietrza jest o wiele wyższa niż ta, którą ma końcowy produkt działania sprężarki. Kompresor produkuje zatem zimne powietrze, które ochładza się podczas pracy urządzenia, czego konsekwencją jest jego skraplanie się.

Wilgotność bardzo źle wpływa na sprzęt. Powoduje jego przedwczesne zepsucie oraz korozję poszczególnych elementów i przewodów. Odkładająca się woda niekiedy miesza się jeszcze z olejem, jeśli to właśnie on napędza działanie sprężarki. Tak powstałą mieszaninę fachowo nazywa się kondensatem. Dlatego też zaleca się zakupów drenów (spustów), które uzdatnią mieszaninę i pozwolą na jego bezpieczne odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej. Spusty kondensatu, bo tak fachowo się je nazywa, to produkty, usuwające nadmiar wilgoci bezpośrednio z kompresora.

FAQ:

1. Skąd w sprężonym powietrzu bierze się woda?

Wszystko dlatego, że w pobieranym powietrzu z otoczenia znajdują się cząsteczki wody, których czasem jest bardzo dużo. W ocenie sytuacji pomoże Ci wskaźnik wilgotności względnej.

2. Dlaczego duża ilość wody w sprężonym powietrzu jest szkodliwa?

Ponieważ wykorzystuje się je w medycynie, farmacji i przemyśle spożywczym. W wodzie znajdują się zanieczyszczenia, które sprężone powietrze może transportować, przyczyniając się tym samym do narażenia zdrowia pacjentów lub konsumentów na szkodliwe drobnoustroje.

3. Dlaczego w instalacji sprężonego powietrza w kompresorze obecna jest woda?

Z powodu różnicy temperatur w sprężarce skrapla się woda, osadzając się tym samym na jej elementach. Prowadzi to do korozji oraz uszkodzeń jej mechanizmu.

Oceń ten post!

5 / 5. Liczba głosów: 1