Sprężone powietrze produkowane jest przez kompresory. Podczas ich pracy wytwarza się bardzo duże ciepło – dotyczy to niestety każdej sprężarki. Wszystko dlatego, że aby stworzyć pożądany gaz, potrzebne są duże nakłady energii. Skutkiem ubocznym tego całego procesu jest wspomniane wcześniej ciepło. Dzieje się tak zwłaszcza w pomieszczeniu sprężarek, czyli w tzw. sprężarkowni. Czym ona jest? Dlaczego wentylacja w tym miejscu jest tak bardzo istotna? Tego dowiesz się już dziś!

Czym są sieci sprężonego powietrza?

Zacznijmy jednak od początku i odpowiedzmy sobie, czym jest sieć sprężonego powietrza. Inaczej nazywa się ją instalacją sprężonego powietrza. Składa się na nią system rur, zbiorników i innych elementów, które przechowują i rozprowadzają ten gaz. Występuje w nim ciśnienie wyższe niż te atmosferyczne, stąd też może napędzać narzędzia pneumatyczne.
Sieć jest zaprojektowana tak, aby zmniejszyć straty energii, zapewnić bezpieczeństwo i niezawodne źródło sprężonego powietrza.

Zbiornik sprężonego powietrza i inne komponenty

W skład takiej sieci wchodzi naprawdę wiele komponentów. Zacznijmy od serca, czyli od kompresora. Może być to sprężarka tłokowa czy jakakolwiek inna, odpowiadająca na potrzeby zakładu. Później mamy całe systemy rur i dobrze uszczelnionych przewodów, które doprowadzają sprężonego powietrza do punktów odbioru – narzędzi pneumatycznych. To nic innego jak zasilane nim urządzenia i narzędzia, takie jak podnośniki, wiertarki udarowe, gwintownice czy szlifierki, czy respiratory w szpitalach.

Poza nimi instalacja składa się z osuszaczy, a także wchodzą w nią filtry czy inne urządzenia wspomagające pracę sprężarek lub przedmioty służące do magazynowania gazu, takie jak zbiornik sprężonego powietrza.

Pomieszczenia sprężarek, czyli sprężarkownia

Sprężarkownia to nic innego jak miejsce, w którym znajdują się sprężarki, produkujące duże ilości sprężonego powietrza. To od nich poprowadzone są przewody i rury instalacji pneumatycznej. Zazwyczaj pomieszczenie to zamyka się, ponieważ pracujące maszyny są dość hałaśliwe. Jednak to wpływa na znaczny wzrost temperatury powietrza. Stąd też tak bardzo potrzebna jest w niej wentylacja.

Czy w wentylacji wykorzystuje się sprężone powietrze?

Jakość powietrza jest niezwykle ważna, ponieważ ma ono wiele zastosowań, między innymi w przemyśle produktowym, naprawach samochodowych czy w sprzęcie medycznym. Jest to potężna i uniwersalna forma energii, którą można wykorzystać do wielu zadań.

Jednym z ważnych zastosowań sprężonego powietrza są systemy wentylacyjne, które dziś interesują nas najbardziej. Wykorzystuje się je do tworzenia dodatniego ciśnienia w sprężarkowni, co jest niezbędne do zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza i wentylacji. Sprężone powietrze pomaga również zmniejszyć ilość energii potrzebnej do działania systemu wentylacyjnego, ponieważ wymaga mniej energii do przemieszczania się powietrza.

Czy wentylacja w sprężarkowni jest ważna?

Jednym z najważniejszych komponentów w tym pomieszczeniu jest właśnie wentylacja. Pomaga utrzymać chłodne powietrze w sprężarkowni, zmniejszając obciążenie sprężarki i zapobiegając jej przegrzaniu. Temperatura otoczenia może bowiem sięgać w niej nawet do 50°C. Gorące powietrze znacznie zmniejsza efektywność pracy nie tylko sprężarek, ale i osuszaczy czy innych elementów układu.

Wentylacja zmniejsza również ryzyko pożaru, ponieważ cyrkulacja powietrza pomaga rozproszyć wszelkie palne gazy, które mogą się tam znajdować. Czasem bowiem, kiedy jest ich zbyt duża ilość, wystarczy jedna iskra, aby cały system i pomieszczenie stanęło w płomieniach.

Wreszcie dobrze działająca wentylacja realnie zmniejsza kondensację wody i innych zanieczyszczeń, które mogą powodować korozję i uszkodzenia sprężarki oraz całego systemu sprężonego powietrza.

Jak powinna wyglądać wentylacja w miejscu, gdzie stoją sprężarki?

Kanały wylotowe zapewniają bezpieczne usunięcie z obszaru sprężarkowni niebezpiecznych oparów lub gazów wytwarzanych przez kompresory. Najlepiej, jeśli robią to poza obiektem, w miejscu z dala od personelu czy innych osób.

Otwory wylotowe muszą być izolowane, żeby zapobiec utracie ciepła lub chłodnego powietrza, w zależności od pory roku. Latem bowiem będzie ono wypuszczane na zewnątrz, a zimą ma ono stanowić dodatkowe źródło ogrzewania zasysanego powietrza do wnętrza budynku.

Poza tym system wentylacyjny powinien być tak zaprojektowany, aby zapewniał odpowiedni i stały dopływ świeżego powietrza do sprężarek. Dlatego też kanały wentylacyjne muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od przewodów, przez które kompresor pobiera powietrze z otoczenia. Nie może bowiem dochodzić do ponownego zasysania wydalanego gazu z różnymi zanieczyszczeniami.

Niesprawna wentylacja sprężarkowni – do czego prowadzi?

Podsumowując zebrane dziś informacje, bez chłodzenia powietrze w sprężarkowni staje się stęchłe i zastałe, co prowadzi do gromadzenia się niezdrowych zanieczyszczeń. Taka sytuacja jest skrajnie niebezpieczna, ponieważ jak wspominaliśmy, może bezpośrednio prowadzić do pożaru. Zastałe gazy bywają czasem łatwopalne.

Właściwa wentylacja prowadzi do obniżenia temperatury w pomieszczeniu. Zmniejsza to ilości energii potrzebnej do pracy sprężarki. Dlatego właśnie właściwa wentylacja jest niezbędna dla zapewnienia wydajności sprężarki i odpowiedniego działania sieci pneumatycznej.

Należy pamiętać również o zachowaniu drożności w kanałach wentylacyjnych. Zalegający w nich kurz czy brud jest łatwopalny oraz zapobiega efektywnej cyrkulacji powietrza.

FAQ:

1. Sieci sprężonego powietrza – co to jest?

To nic innego jak instalacja złożone ze sprężarki, rur, przewodów, narzędzi pneumatycznych oraz innych urządzeń wspomagających, takich jak osuszacz czy filtry.

2. Dlaczego wentylacja w sprężarkowni jest tak ważna?

Ponieważ to ona zapewnia stałą cyrkulację powietrza, obniża temperaturę w pomieszczeniu oraz zapobiega gromadzeniu się łatwopalnych gazów i zanieczyszczeń.

3. Co może się stać, jeśli wentylacja jest niesprawna?

Zmniejsza to efektywność pracy sprężarek oraz może prowadzić nawet do pożaru.

Oceń ten post!

2.8 / 5. Liczba głosów: 4