Dobór zaworu bezpieczeństwa do sprężarki jest odpowiedzialnym zadaniem, które czeka każdego właściciela przedsiębiorstwa, wykorzystującego właściwości sprężonego powietrza. Urządzenia tłoczące ten gaz wymagają bowiem odpowiedniego sprzętu, aby ich praca była bezpieczna dla wszystkich znajdujących się na terenie zakładu. Poza tym zbyt wysokie ciśnienie prowadzi do usterek systemu. Często można im zapobiec, przestrzegając zasad prawidłowego użytkowania. Dlatego właśnie dziś dowiesz się, jak dobrać zawór bezpieczeństwa do kompresora.

Instalacja sprężonego powietrza – co to jest?

Zacznijmy od początku, czyli od kwestii związanej z instalacją sprężonego powietrza. To nic innego jak kompletny system składający się z kompresora, zbiornika, osuszaczy, filtrów, rurociągów, punktów odbioru (narzędzi pneumatycznych) i interesujących nas dziś zaworów bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby te elementy były prawidłowo zainstalowane i konserwowane w celu zapewnienia bezpiecznego oraz efektywnego działania systemu. Parametry instalacji pneumatycznej, bo tak też jest nazywana, mają ściśle ustaloną wartość swojej pracy. Należy jej bezwzględnie przestrzegać.

Gdzie wykorzystuje się sprężone powietrze?

Sprężone powietrze ma wiele zastosowań, od zasilania narzędzi pneumatycznych w fabrykach i warsztatach motoryzacyjnych po zapewnienie czystego i bezpiecznego źródła powietrza do oddychania w szpitalnych respiratorach.

Wykorzystuje się je również w procesach produkcyjnych, np. do zasilania maszyn napędzanych powietrzem, kontrolowania prędkości produkcji i zapewniania źródła czystego powietrza dla systemów klimatyzacji. Poza tym niewiele osób wie, że gaz ten służy do osuszania wody z produktów spożywczych. Wszystko dlatego, że w procesie ich tworzenia na skalę przemysłową, są one na końcu pakowane w różne pojemniki. Przed tym żywność koniecznie musi być sucha, aby na jej powierzchni nie rozwinęła się pleśń i grzyby.

Czym jest zawór bezpieczeństwa do sprężarki?

Jest on istotną częścią systemu sprężonego powietrza, ponieważ chroni sprężarkę i całą instalację przed nadciśnieniem i innymi potencjalnymi zagrożeniami. Zawór bezpieczeństwa musi być zainstalowany zgodnie z instrukcjami producenta i powinien być regularnie testowany w celu zapewnienia jego prawidłowego działania. Niezwykle ważne jest, by zawór bezpieczeństwa był odpowiednio konserwowany oraz aby stosowano właściwe ustawienia ciśnienia. Jego parametry zawsze należy dokładnie dopasować do urządzeń układu pneumatycznego.

Czy zawory bezpieczeństwa są obowiązkowe w instalacji pneumatycznej?

Zaworu bezpieczeństwa w instalacji wymaga Urząd Dozoru Technicznego. Dlatego też co jakiś czas będzie on kontrolować stan systemu oraz to, czy wyposażyłeś go w omawiane elementy. Niezastosowanie się do zaleceń organizacji skutkuje nałożeniem grzywny lub nawet zamknięciem zakładu. To niestety prowadzi do strat finansowych. Jednak są one niczym w porównaniu do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – dlatego też zawsze powinieneś stawiać je na 1. miejscu.

Wszelkie zapisy dotyczące korzystania z zaworu bezpieczeństwa znajdują się w następujących źródłach: w rozporządzeniu dotyczącym zbiorników ciśnieniowych, w przepisach wykonawczych TRB, TRG wraz z instrukcją AD, w rozporządzeniu o kotłach parowych, w przepisach wykonawczych TRD, a także określają je normy DIN, EN i ISO.

Standardowa budowa zaworów bezpieczeństwa

Zawory najczęściej składają się z dwóch głównych poziomów. Pierwszym z nich jest wlot, zwany także obszarem przepływu, a drugi to wylot z kątowym korpusem i strefą pokryw. To właśnie w niej znajduje się sprężyna oraz inne elementy, najczęściej służące do przedmuchiwania całej powierzchni zaworu bezpieczeństwa.

Jakie są rodzaje zaworów bezpieczeństwa do kompresora?

  • Ręczne zawory bezpieczeństwa wymagają manualnej interwencji w celu otwarcia i uwolnienia ciśnienia. Konieczna więc jest nieustanna kontrola parametrów w systemie.
  • Natomiast automatyczne zawory bezpieczeństwa otwierają się i uwalniają ciśnienie samoistnie, kiedy jego wartość osiągnie wcześniej ustalony limit.
  • W dużej mierze dostępne w sklepach produkty z tej kategorii to zawory bezpieczeństwa sprężynowe. Oznacza to, działają one dzięki wytworzeniu siły i oddaniu jej poprzez ruch sprężyny na górną część zaworu, czyli na tzw. grzyb.

Jak działają zawory bezpieczeństwa?

Zawory bezpieczeństwa sprężarek działają poprzez uwalnianie ciśnienia, kiedy jego wartość w układzie przekracza ustalony poziom. Zawór otwiera się i pozwala uciec w przypadku nadmiaru powietrza, co zapobiega uszkodzeniu czy nawet eksplozji sprężarki. Krótko mówiąc, doprowadzi on do spadku ciśnienia.

Jest on zwykle ustawiony tak, by otwierał się przy określonym ciśnieniu – uregulujesz to w zależności od wydajności systemu. Przypominamy, że zawór bezpieczeństwa powinien być regularnie sprawdzany, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Dobór zaworu bezpieczeństwa do swojej sprężarki – na co zwrócić uwagę?

Więc jak dobrać zawór bezpieczeństwa do sprężarki? Otóż wybierając zawór bezpieczeństwa do sprężarki, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Ważne jest, aby wybrać zawór zaprojektowany tak, by spełniał specyficzne wymagania kompresora, takie jak wydajność sprężarki, praca w różnych temperaturach oraz ciśnienie otwarcia, robocze czy ciśnienie maksymalne zaworu.

Zawór powinien szybko się otwierać i zamykać. Istotne jest także, aby wybrać zawór odporny na korozję, ponieważ dzięki temu będzie on w stanie wytrzymać warunki panujące w układzie sprężarki. Poza tym postaw na taki model, który nie wymaga skomplikowanego montażu i konserwacji. Sprawdź też koniecznie, jaka jest wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa.

FAQ:

1. Co to jest zawór bezpieczeństwa do instalacji sprężonego powietrza?

To nic innego jak urządzenie, które reguluje zbyt wysokie ciśnienie w systemie pneumatycznym.

2. Czy zawór bezpieczeństwa jest obowiązkowy?

Tak, a sprawdzanie tego leży w gestii Urzędu Dozoru Technicznego.

3. Jak dobrać zawór bezpieczeństwa do sprężarki?

Przede wszystkim dobierz go pod parametry swojej sprężarki oraz całej instalacji. Zwróć uwagę na takie aspekty jak wydajność urządzeń, temperatura czy różne wskaźniki ciśnienia.

Oceń ten post!

5 / 5. Liczba głosów: 1