wyłącznik ciśnieniowy regulacja

Systemy klimatyzacji i wentylacji, układy sprężonego powietrza, urządzenia AGD, a także pompy głębinowe z hydroforem – żadna z tych instalacji nie mogłaby istnieć bez utrzymania ciśnienia roboczego na odpowiednim poziomie. Za jego kontrolę odpowiada wyłącznik ciśnieniowy, czyli presostat. W dzisiejszym artykule odpowiadamy na pytania, jak działa i jak podłączyć wyłącznik ciśnieniowy.

Budowa i zasada działania wyłącznika ciśnieniowego

Żeby zrozumieć, na czym polega regulacja ciśnienia w instalacji oraz jak podłączyć wyłącznik ciśnieniowy, który za tę regulację odpowiada, trzeba najpierw zaznajomić się z jego budową. Żeby urządzenie mogło działać, potrzebna jest energia elektryczna. Dostarcza ją od jednego do trzech przewodów. Kolejny element to przewody ciśnieniowe, które analizują poziom ciśnienia w instalacji. Jeśli ciśnienie przekroczy zadaną normę, czyli za bardzo wzrośnie lub spadnie, styki presostatu przełączają się, powodując zwarcie lub rozwarcie obwodu elektrycznego. Wówczas następuje unieruchomienie albo załączenie np. sprężarki śrubowej.

Podłączając wyłącznik ciśnieniowy do układu, można osobno sterować ciśnieniem górnym oraz dolnym, czyli maksymalnym i minimalnym. Określenie tych wartości zależy od tego, jakie warunki dla danego układu są optymalne pod względem wydajności i w jakich funkcjonuje w pełni bezpiecznie. Unieruchomienie instalacji w momencie, gdy ciśnienie przekroczy wyznaczoną wartość to ochrona przed konsekwencjami nieprawidłowego działania urządzeń. To, jakie ciśnienie należy ustawić na presostacie, zależy od zakresu ustalonego przez producenta konkretnej instalacji, np. pompy wodnej, sprężarki.

Pod względem mechanizmu odczytu zbyt dużego lub zbyt małego ciśnienia przepływającego przez układ, które jest sygnałem do położenia styków, wyróżnia się dwa rodzaje wyłączników powietrza: mechaniczne i elektryczne.

Jak podłączyć wyłącznik ciśnieniowy do pompy wodnej?

Wyłącznik ciśnieniowy jest dodatkowym elementem zestawu hydroforowego, czyli pompy ze zbiornikiem zamkniętym. Pompa jest załączana w momencie, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej ustalonego poziomu. Dzięki temu mechanizmowi domy jednorodzinne, które nie mają dostępu do wodociągów, mogą mieć wodę w kranach pod odpowiednim ciśnieniem. Gdy ciśnienie w zbiorniku osiągnie odpowiednio wysoki poziom, wyłącznik reaguje i unieruchamia pompę. W ten sposób praca silnika elektrycznego napędzającego pompę może być zautomatyzowana.

Do podłączenia wyłącznika ciśnieniowego do pompy potrzebne jest:

  • pięciodrożne mosiężne wyjście z gwintem zewnętrznym ¼ cala,
  • wejście z gwintem wewnętrznym 1 cal,
  • taśma teflonowa lub pakuły nasączone pastą uszczelniającą.

Podłączenie presostatu do pompy nie należy do trudnych zadań. Wyjście z gwintem zewnętrznym nałóż na przeponowy zbiornik hydroforowy i połącz oba elementy za pomocą wejścia z gwintem wewnętrznym. Uszczelnij gwinty taśmą teflonową lub nasączonymi pakułami. Następnie odkręć śrubę mocującą plastikową pokrywkę i ściągnij ją. Przełóż kabel pompy przez otwór w urządzeniu. Gumowa uszczelka otworu musi przytrzymywać przełożony kabel. Podłącz żyły przewodu do wyłącznika ciśnieniowego. W podobny sposób (tak, żeby w otworze przytrzymywała go uszczelka) zainstaluj kabel zakończony wtyczką. Jak już podłączysz wszystkie kable elektryczne, to możesz nałożyć z powrotem pokrywę i przykręcić śrubę.

Wyłącznik ciśnieniowy – regulacja

W podłączonym wyłączniku ciśnieniowym trzeba ustawić odpowiednie parametry. Możemy je natomiast regulować podczas pracy presostatu. Służą do tego dwie śruby ze sprężynami, znajdujące się bezpośrednio pod plastikową osłoną urządzenia. Większa śruba służy do regulowania ciśnienia załączania. Można dokręcać ją mocniej w prawo, zwiększając w ten sposób ciśnienie załączania. W konsekwencji pompa szybciej się włączy i wytworzy wyższe ciśnienie. Z kolei dokręcając śrubę w lewo, można znacznie obniżyć ciśnienie instalacji, zanim pompa się włączy. Mniejsza śruba służy natomiast do regulowania wyłączania pompy. Przekręcając ją w prawo, ustawiamy wyłączenie pompy przy wyższym ciśnieniu.

Ciśnienie załączania i wyłączania zwykle są ustawione fabrycznie w pompie z hydroforem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować to zrobić ręcznie wyżej opisanym sposobem. Ważne jest, żeby parametry, które ustawiamy na wyłączniku ciśnienia, odpowiadały możliwościom konkretnej pompy. Im większe ciśnienie ustawimy, tym większe będzie ciśnienie wody w kranie, jednak nie może przekraczać maksymalnego ciśnienia pompy.

układ sprężonego powietrza

Jak podłączyć wyłącznik ciśnieniowy do kompresora?

Ciśnienie robocze w sprężarkach powietrza jest niezwykle ważnym parametrem. Ściśle wiąże się z ciśnieniem, jakiego potrzebują do pracy urządzenia będące punktami odbioru sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej. Ciśnienie musi więc być utrzymywane w pewnym zakresie, żeby układ był wydajny i nie generował strat. Wyłącznik ciśnieniowy jest odpowiedzialny właśnie za utrzymanie wymaganego ciśnienia w odbiorniku, czyli poziomu kompresji.

Poniżej wyjaśniamy, jak podłączyć wyłącznik ciśnieniowy do kompresora.

  1. Za pomocą gwintowanego otworu centralnego przykręć presostat na rurze odbiornika.
  2. Uszczelnij otwór np. za pomocą taśmy FUM TAPE.
  3. Podłącz zawór rozładunkowy do najmniejszego wyjścia przekaźnikowego.
  4. Podłącz pozostałe wyjścia przekaźnika do manometru lub zaworu bezpieczeństwa. Jeśli sprężarka nie ma manometru, zatkaj wolne wyjścia wyłącznika ciśnieniowego metalową wtyczką.
  5. Przewody z sieci zasilającej i silnika podłącz do styków presostatu.
  6. Skonfiguruj wyłącznik zgodnie z wymaganiami układu sprężonego powietrza.

FAQ:

1. Jak działają wyłączniki ciśnieniowe?

Wyłącznik ciśnieniowy unieruchamia instalację, jeśli ciśnienie załączania lub ciśnienie wyłączania przekroczy ustaloną wcześniej wartość i może uruchomić ją ponownie, gdy wartości wrócą do normy.

2. Do czego podłącza się wyłączniki ciśnieniowe?

Presostat może regulować ciśnienie w takich instalacjach jak zestaw hydroforowy, układ sprężonego powietrza, klimatyzacja, wentylacja, filtrowanie powietrza, urządzenia AGD i inne.

3. Jak regulować wyłączniki ciśnieniowe?

Służą do tego dwie śruby ze sprężynami znajdujące się pod plastikową osłoną wyłącznika. Większa śruba służy do regulacji ciśnienia załączania, a mniejsza do regulacji ciśnienia wyłączania.

Oceń ten post!

3.6 / 5. Liczba głosów: 12