Osuszacze powietrza to urządzenia, które pozwalają zmniejszyć ilość pary wodnej w pomieszczeniu. Na rynku dostępne są osuszacze kondensacyjne, które odbierają wilgoć z powietrza dzięki schładzaniu go poniżej punktu rosy, tym samym wywołując efekt skraplania wilgoci. Ochłodzone powietrze po przejściu przez parownik przepływa przez skraplacz, gdzie następnie zostaje ogrzane i trafia z powrotem do pomieszczenia. Drugim rodzajem urządzeń są osuszacze adsorpcyjne, które odbierają wilgoć z powietrza, pochłaniając ją przy pomocy materiałów higroskopijnych. W takim osuszaczu dużą rolę odgrywa bęben, dzięki któremu zawilgocony materiał trafia do sektora regeneracyjnego, gdzie następnie ciepłe powietrze odbiera z niego wilgoć.

Ustawienie osuszacza

Wybór odpowiedniego osuszacza to jednak nie wszystko. Równie ważne jest ustawienie go w taki sposób, by jak najbardziej zwiększyć jego efektywność. Podstawą jest dopilnowanie, by wszystkie drzwi i okna w pomieszczeniu były zamknięte. Duże znaczenie ma także temperatura, która powinna mieścić się w zakresie zamieszczonym przez producenta na instrukcji obsługi. Ponadto osuszacz nie powinien być ustawiany w pobliżu źródeł ciepła, gdyż to zmniejszy jego efektywność.

Odpowiednia odległość

Przy ustawianiu osuszacza należy pamiętać o przestrzeganiu minimalnej odległości od ścian, która powinna wynosić od 0,2 do 0,5 metra. Dla uzyskania największej wydajności najlepiej umiejscowić urządzenie na środku pomieszczenia. O osuszacz należy także odpowiednio zadbać – przede wszystkim nie kłaść na nim żadnych przedmiotów, a także nie zasłaniać jego wlotu oraz wylotu.

Eksploatacja osuszaczy

Osuszacze przeznaczone są do użytkowania w zamkniętych pomieszczeniach. Można instalować je zarówno w pomieszczeniu osuszanym, jak i poza nim. Wilgotne powietrze odprowadzane jest na zewnątrz osuszanego pomieszczenia poprzez specjalne kanały. Dla jak największej efektywności urządzenia instalacja kanałów powinna być możliwie najkrótsza. Duże znaczenie ma także materiał, z którego takie kanały zostaną wykonane – ważne, by była to stal nierdzewna.

Czas osuszania

Czas osuszania powietrza uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejsze z nich to efektywność osuszacza, temperatura czy wilgotność. Tym samym oszacowanie, czy cały proces potrwa kilka godzin, czy dni, niekiedy jest naprawdę trudne. Większość osuszaczy wyposażonych jest jednak w higrostat, który wyłącza urządzenie automatycznie po osiągnięciu ustalonej wcześniej wilgotności powietrza. Warto też pamiętać, że wydajność osuszacza uzależniona jest od parametrów obrabianego powietrza. Nie bez znaczenia jest praca z zanieczyszczonym filtrem czy wymiennikami ciepła, dlatego koniecznie trzeba zadbać o dobrą kondycję urządzenia i dobranie go tak, by jak najlepiej sprawdził się w konkretnych warunkach. Można to zrobić poprzez obliczenie zysków wilgoci, co pozwoli określić wydajność urządzenia. Innym, nieco prostszym sposobem jest dobór na podstawie wykresów, które obrazują charakterystykę pracy urządzenia, a więc temperaturę i wilgoć, w jakich można stosować osuszacz.

Jak jeszcze zwiększyć efektywność powietrza?

Ważną kwestią jest zadbanie o to, by zapewnić przepływ powietrza po całym pomieszczeniu. Choć możliwe jest osuszanie kilku pomieszczeń jednocześnie, najlepsze i najszybsze efekty zapewni osuszanie każdego pomieszczeni z osobna. Dla szybszych rezultatów można także dodatkowo ogrzewać osuszane pomieszczenie, pamiętając jednak, by nie przekroczyć zakresu temperatury zalecanego przez producenta. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą osuszać pomieszczenia jak najbardziej efektywnie, do skorzystania z naszych usług, które oferujemy na terenie miasta Gdańsk.

Oceń ten post!

5 / 5. Liczba głosów: 6