Kompresory powietrza to urządzenia niezbędne w wielu gałęziach przemysłu. Służą dzielnie jako środek czyszczący, do pompowania kół, zasilenia odbiorników sprężonego powietrza, np. kluczy, a nawet w medycynie i szpitalach. W każdej sprężarce powietrza należy zadbać o prawidłowe ciśnienie wyjściowe, które jest fundamentem dobrze zaprojektowanego systemu. Dowiedz się, jak ustawić reduktor ciśnienia powietrza.

Kompresory powietrza – do czego służą i jak działają?

Kompresorem nazywamy urządzenie, które ma na celu zwiększenie ciśnienia powietrza zassanego z zewnątrz i wymuszenie jego przepływu w jednym, wybranym kierunku. Proces ten może być realizowany na wiele różnych sposobów, które różnią się w zależności od konstrukcji danej sprężarki powietrza. Najpopularniejsze urządzenia to:

  • Sprężarka tłokowa – za zwiększenie ciśnienia gazu i jego gęstości odpowiada w jej przypadku tłok pracujący we wnętrzu cylindra, wypełniony w całości powietrzem. Tłok w trakcie pracy posuwisto-zwrotnej zmniejsza objętość gazu i zwiększa jednocześnie jego ciśnienie.
  • Sprężarka śrubowa – to zupełnie inna konstrukcja względem powyższej i widać to przede wszystkim po jej parametrach użytkowych. Urządzenie to służy do zwiększania ciśnienia powietrza zassanego z zewnątrz za pomocą dwóch ściśle współpracujących ze sobą śrub. Szczelina między nimi sukcesywnie się zmniejsza, a powietrze, które się w niej znajduje, ulega ściśnięciu, staje się tym samym gęstsze.

Oczywiście na rynku znajdziemy znacznie więcej innych rodzajów urządzeń, jednak ich zastosowanie jest z reguły ograniczone do kilku gałęzi przemysłu o szczególnych wymaganiach. Duże znaczenie ma między innymi to, czy dana sprężarka jest olejowa czy bezolejowa. Urządzenia smarowane olejem mają zupełnie inne zastosowania niż te, które nie wymagają czynnika smarnego ze względu na wykorzystanie w ich budowie materiałów odpornych na ścieranie i generujących marginalny opór.

Reduktor ciśnienia powietrza – niezbędny element dobrze zaprojektowanej instalacji

Układy sprężonego powietrza są dość skomplikowane, dlatego w większości przedsiębiorstw ich wprowadzeniem, projektowaniem oraz przygotowaniem do eksploatacji zajmują się wyspecjalizowane firmy. Nie dzieje się to bez powodu – mnóstwo pojedynczych urządzeń ma ogromny wpływ na efektywność pracy oraz, co bardzo ciekawe, na wytrzymałość i awaryjność urządzeń zasilanych sprężem. Jednym z elementów, które mają bezpośredni wpływ na pracę instalacji, są reduktory ciśnienia.

Powietrze o niewłaściwych parametrach, np. o zbyt dużym ciśnieniu roboczym lub nieodpowiedniej wartości przepływu, może zniszczyć odbiorniki ze względu na ich pracę w niewłaściwych warunkach. Za pomocą reduktora ciśnienia można zmniejszyć ryzyko płynące ze zmiennego charakteru pracy kompresorów powietrza i naturalnej zmiany ciśnień powstającej w każdej instalacji. Uniknięcie jej jest w zasadzie niemożliwe.

Jak działa reduktor ciśnienia powietrza i do czego służy?

Jak działa reduktor ciśnienia powietrza? Jak się okazuje, nie jest to urządzenie o zbyt skomplikowanej budowie. Za zmianę parametrów ciśnienia odpowiada grzybek oraz popychacz i sprężyna, czyli kilka ściśle współpracujących ze sobą podzespołów, które pilnują odpowiednich wartości ciśnienia przez cały okres ich eksploatacji. Zmiana ciśnienia w którymkolwiek kierunku wyzwala ruch grzybka w dół bądź w górę, zależnie od wartości ustawionej podczas instalacji oraz aktualnego przepływu powietrza i zapotrzebowania odbiorników. Warto wiedzieć, że urządzenie działa samodzielnie po prawidłowym ustawieniu w chwili instalacji i pozwala na zachowanie stałego poziomu ciśnienia powietrza w obrębie całej instalacji bez udziału operatorów.

Jak ustawić reduktor ciśnienia powietrza?

Reduktor pneumatyczny służy do regulacji ciśnienia w układach pneumatycznych na sprężone powietrze, lecz szczególnie ważne jest, aby ustawić go podczas instalacji w sposób odpowiedni do zastosowań. To kluczowa kwestia, która wpływa na dalszą eksploatację instalacji.

Zawór wlotowy w reduktorze z jednej strony jest podłączony do sprężarki, a z drugiej do instalacji pneumatycznej. To pozwala na stałą analizę ciśnienia i natychmiastową reakcję na zbyt dużą różnicę pomiędzy ciśnieniem we wnętrzu instalacji a tym, które wytwarza sprężarka powietrza. W zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze, dojdzie do zwiększenia lub zmniejszenia przepływu (zamknięcia zaworów).

Reduktor ciśnienia w kompresorze – jak ustawić?

Regulatory ciśnienia reguluje się za pomocą śruby nastawnej, którą można zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie robocze za reduktorem (w stronę odbiorników). Śrubą można kręcić w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegarka, wówczas wartość ciśnienia roboczego zwiększy się, bądź przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W ten sposób zmniejszymy ciśnienie. Prawidłowe nastawienie śruby ma kluczowe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa użytkowania odbiorników oraz ich bezawaryjnej pracy przez wiele lat intensywnej, przemysłowej eksploatacji.

Jak zatem widać, reduktor ciśnienia sprężonego powietrza ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całej instalacji, a jego prawidłowe ustawienie to fundament dobrze zaplanowanego systemu. Można oczywiście sterować urządzeniem samodzielnie, jednak zawsze dobrym pomysłem jest podjęcie współpracy z profesjonalną firmą, która fachowo wyreguluje wszystkie wartości.

FAQ:

1. Jak ustawić reduktor ciśnienia powietrza?

Aby ustawić zawór redukcyjny pneumatyczny wlotowy, należy obracać śrubą nastawną w lewo lub w prawo – w ten sposób można osiągnąć (kolejno) wyższe lub niższe ciśnienie robocze w instalacji.

2. Za co odpowiada reduktor ciśnienia powietrza?

Zaworem regulującym ciśnienie powietrza można zniwelować wszelkie ubytki i naddatki ciśnienia powietrza powstałe w trakcie eksploatacji instalacji sprężonego powietrza.

3. Czy reduktor ciśnienia powietrza jest niezbędny?

Zdecydowanie tak! Reduktory stanowią niezbędne urządzenie, bez którego praca odbiorników powietrza mogłaby być zakłócona ze względu na nieodpowiednie ciśnienie robocze.

Oceń ten post!

2.8 / 5. Liczba głosów: 5