Zwiększanie efektywności sprężarek powietrza

W wielu przedsiębiorstwach sprężone powietrze odgrywa kluczową rolę w procesach produkcyjnych. Zwiększenie efektywności wytwarzania i zarządzania tym materiałem roboczym może przynieść firmie wzrost wydajności produkcji, a także swoisty rodzaj inwestycji i oszczędności. Pomóc w tym może podniesienie produkcyjności sprężarki powietrza. O tym, jak można to zrobić, opowiemy w niniejszym artykule.

Wybór właściwej sprężarki powietrza

Pomyślność procesów związanych z produkcją sprzężonego powietrza uwarunkowana jest przede wszystkim dopasowaniem właściwej sprężarki do określonych potrzeb produkcyjnych, dlatego jej zakup powinien być poprzedzony wnikliwą analizą w tym zakresie. Nie bez znaczenia będzie w tym przypadku także właściwy dobór akcesoriów przeznaczonych nie tylko do zwiększania efektywności pracy urządzenia, ale także do podnoszenia jakości produkowanego powietrza sprężonego. Mogą należeć do nich między innymi osuszacze, filtry lub specjalne separatory. Zdarza się, że poziom złożoności zakupu sprężarki może wykraczać poza kompetencje pracowników zakładu. Wówczas warto skorzystać z pomocy ekspertów firm specjalizujących się w technologii sprężonego powietrza.

Optymalizacja pracy sprężarki

Zwiększenie efektywności pracy sprężarki oznacza nie tylko zwiększenie ilości wytwarzanego powietrza sprężonego w danej jednostce czasowej, ale także zredukowanie kosztów energetycznych związanych z tym procesem. Redukcja tych kosztów nie powinna natomiast powodować zmniejszenia ilości wytwarzanego materiału roboczego i jest to kluczowa zasada dla efektywności działań zakładowych. W przypadku sprężarki powietrza można to zrobić na kilka sposobów. Przed przystąpieniem do poniżej wspomnianych działań ważne jest jednak określenie aktualnych potrzeb i szczegółowe zbadanie możliwości technicznych zarówno samej sprężarki, jak i pozostałych komponentów układów pneumatycznych, jeśli występują w danym przypadku. Zwiększenie efektywności pracy sprężarki może być powiązane z koniecznością dopasowania orurowania instalacji pneumatycznych lub inwestycji w monitoring wykrywający błędy w funkcjonalności danego układu.

Dla prawidłowego określenia ilości i jakości związanych ze sprężonym powietrzem najlepiej skorzystać z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie. Nasza firma wykonuje audyty sprężonego powietrza u klientów, na ich podstawie dobieramy odpowiednie urządzenia, które będą produkowały potrzebną ilość powietrza i generowały najniższe koszty energii z tym związane.

Sprężarka powietrza

W optymalizacji pracy sprężarki pomogą odpowiedzi na poniższe pytania

 • Jakie jest preferowane ciśnienie robocze pracy sprężarki?
 • Jakie ustawienie komponentów układu pneumatycznego będzie najkorzystniejsze dla jego pracy?
 • Jakiego orurowania wymaga dana instalacja pneumatyczna?
 • Czy inwestycja w monitoring jakości sprężonego powietrza okaże się niezbędna?
 • Jaka średnica rur układu pneumatycznego będzie optymalna w poszczególnych obszarach układu?

Sposoby na zwiększenie efektywności pracy sprężarki powietrza

Przepustnica przy wlocie powietrza (regulator ssania) – ograniczenie przepływu sprężonego powietrza na ssaniu może być dokonywane także za pośrednictwem tak zwanego dławienia przepustnicy powietrza. – jest to najczęściej stosowana metoda regulacji sprężarki ze względu na duży zakres regulacji (60-100%) przy jednocześnie zmniejszonym poborze energii. System ten wymaga jednak użytkowania osobnego zbiornika powietrza.

 • Zmiana prędkości obrotowej silnika napędowego – pozwala na osiągnięcie stabilnego ciśnienia i płynną regulację wydajności sprężarki. Zakres tego typu regulacji uzależniony jest od rodzaju i wielkości sprężarki. Metoda ta najlepiej sprawdza się w przypadku sprężarek z wtryskiem oleju.
 • Odpowiednie rozmieszczenie komponentów układu pneumatycznego – w kontekście dobrego funkcjonowania układu niebagatelne znaczenie ma również właściwe rozmieszczenie poszczególnych jego komponentów. Warto bowiem zwrócić uwagę na to, że inne części układu odpowiadają za generowanie sprężonego powietrza, jeszcze inne za jego uzdatnianie, magazynowanie i dalszą dystrybucję.
 • Zapewnienie właściwych warunków pracy pozostałym komponentom układu pneumatycznego – poprzez optymalne warunki pracy układu pneumatycznego rozumie się przede wszystkim odpowiednią temperaturę i poziom wilgotności powietrza zarówno materiału roboczego, jak i powietrza obecnego w zakładzie. Aby je osiągnąć, niezbędne może się okazać zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczenia lub korzystanie z wyspecjalizowanych osuszaczy powietrza.
 • Inwestycja w systemy regulacyjne poziomu jakości i ilości produkowanego powietrza sprężonego – kontrola ilości i jakości sprężonego powietrza najlepiej sprawdza się kiedy możliwe jest sterowanie nimi z poziomu nadrzędnego sterowania wraz z monitoringiem pracy. Jeśli na terenie zakładu funkcjonuje jedna sprężarka powietrza, warto zainwestować w systemy wykonujące pomiary efektywności pracy sprężarki w różnych odcinkach czasowych. To pozwoli na szybkie wykrywanie ewentualnych błędów i awarii układu.
 • Zakup komponentów uzupełniających – do najpopularniejszych z nich należą wspomniane osuszacze powietrza, filtry i separatory. Ich odpowiednia specyfikacja może odgrywać kluczową rolę dla jakości produkowanego powietrza sprężonego.
 • Wyłączenie silnika sprężarki – elektronika sterująca pracą sprężarki, powinna być tak zaprogramowana, aby silnik napędowy pracował tylko, gdy jest to niezbędne. Zazwyczaj po fazie tłoczenia sprężarki i osiągnięciu przez nią zadanego ciśnienia, następuje przejście do fazy biegu jałowego a po krótkim okresie wybiegu, silnik napędowy jest wyłączany automatycznie. Dopiero po spadku ciśnienia do poziomu minimum, sterownik sprężarki załącza silnik i sprężarka rozpoczyna ponowną produkcję sprężonego powietrza.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Jakie jest najlepsze orurowanie dla optymalnej produkcji powietrza sprężonego?

W układach wykorzystujących sprężone powietrze najlepiej sprawdzają się rury zaciskane lub z połączeniem spawanym.

2. Co powinno zawierać się w planie układu pneumatycznego, by był zoptymalizowany pod względem efektywnościowym przy niskich kosztach finansowych?

Plan układu pneumatycznego powinien być dopasowany do potrzeb zakładu. Dobrze by zawierał takie kwestie jak: rodzaj potrzebnej sprężarki i wielkość jej zbiornika, koszt sprzętu, potrzebne komponenty i akcesoria uzupełniające, a także minimalne i maksymalne koszty utrzymania urządzeń. Podczas planowania układu pneumatycznego nie można zapomnieć także o tym, że innym uśrednionym poziomem ciśnienia będzie się charakteryzował osobny komponent pneumatyczny, niż kiedy będzie on współtworzył pneumatyczną całość. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z poniższego linku.

3. Czy istnieją ograniczenia dotyczące poziomu ciśnienia roboczego sprężarek?

Tak, planowanie efektywności układu lub sprężarki powinno być zgodne z zasadami zawartymi w dyrektywach ciśnieniowych. W skrajnych przypadkach wysokie ciśnienie może zagrozić zdrowiu lub życiu pracowników zakładu.

Oceń ten post!

0 / 5. Liczba głosów: 0