Wytwarzanie azotu w zakładzie

Azot ma niezwykle szerokie zastosowanie w kontekście przemysłowym, usługowym i codziennym. Produkcja niezbędnego nam azotu jest natomiast niezwykle skomplikowanym i kosztownym procesem. Warto wobec tego poznać najbardziej rentowne sposoby pozyskiwania tego cennego gazu. O tym, czym jest generator azotu wykorzystywany w zakładzie, opowiemy w niniejszym artykule.

Zastosowanie azotu

Aby w pełni zrozumieć istotę azotu i tego jak wpływa na naszą rzeczywistość, warto poznać jego zastosowanie w branżach przemysłowych i nie tylko. Pomoże to także na głębszą wizualizację i zrozumienie problemu, jakim jest efektywna produkcja azotu.

Zastosowanie azotu w pigułce

 • Prewencja przeciwpożarowa
 • Zabezpieczenie atmosfery ochronnej podczas procesów produkcyjnych
 • Odpowiednie magazynowanie ropy naftowej i gazu
 • W farmacji używany do usuwania tlenu z produktu
 • Hurtownie materiałów
 • Ochrona produktów przed skutkami utlenienia
 • Produkcja elektroniki
 • Produkcja barwników
 • Produkcja poduszek powietrznych w samochodzie
 • Produkcja materiałów wybuchowych

Wytwornice azotu w zakładzie

Funkcjonalność wytwornic azotu polega na przetwarzaniu sprężonego powietrza w azot. Podstawową zaletą tego procesu jest ekonomiczność procesu związana z brakiem konieczności oczyszczania azotu, która występuje w przypadku tradycyjnej produkcji azotu. Generator azotu może dostarczać czysty gaz nawet przez 24/h. Jego praca jest bezpieczna i niewymagająca dodatkowych operatorów ciśnienia i poziomu czystości gazu. Jego wykorzystywanie w zakładzie zmniejsza ponadto koszty związane z transportem azotu i jego magazynowaniem.

generator azotu

Budowa wytwornic azotu w zakładzie

Szczegółowa budowa generatora determinowana jest przez swój rodzaj. Nowoczesne generatory membranowe azotu wyposażone są w membranę, która odpowiedzialna jest za selektywne przenikanie i adsorpcję azotu, zapewniając jego wysoki poziom czystości. Ich współczynnik otrzymywania azotu jest relatywnie bardzo wysoki, a sama żywotność urządzenia może trwać nawet więcej niż 10 lat. Na budowę generatorów modułowych składają się natomiast najczęściej dwa zbiorniki lub kolumny. Do produkcji azotu wykorzystuje się molekularne sito CMS, które odpowiada za absorpcję tlenu ze sprężonego powietrza. Metoda PSA redukuje ciśnienie robocze do atmosferycznego, co umożliwia usunięcie tlenu na zewnątrz.

Tradycyjna forma przemysłowego wytwarzania azotu

Do tej pory produkcją tlenu i azotu na potrzeby przemysłowe zajmowały się najczęściej jednostki rozdziału powietrza ASU. W tym przypadku azot dystrybuowany jest klientom w postaci cieczy o temperaturze -200 stopni i transportowany w stalowych butlach do tego przeznaczonych. Główną wadą tego procesu jest fakt, że na butlach o różnej wielkości zazwyczaj jest brak informacji o tym, ile dokładnie gazu się w nich zawiera i w jakim stężeniu. Alternatywą nośnika transportu gazu dla butli gazowych są cysterny lub rurociągi i tak zwane dywerny.

Wady tradycyjnych form dostarczania azotu

 • Wysokie koszty
 • Wymagające warunki produkcji
 • Konieczność małych zbiorników magazynowania
 • Niska wydajność produkcji
 • Straty związane z parowaniem spowodowane niemożnością pełnej izolacji termicznej butli z gazem
 • Trudności związane z nieefektywnym wykorzystaniem gazu

Z czego wynikają wysokie koszty uzyskiwania tradycyjnie wygenerowanego azotu?

 • Do produkcji przemysłowej azotu wykorzystywane są 3 butle. Jedna przeznaczona jest do bieżącego użytku, druga do oczekiwania na produkt procesu i jego magazynowanie, trzecia do magazynowania azotu poprzedniego cyklu. Podłączenie trzech butli generuje dodatkowe koszty ich wynajmu.
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo związane z procesem wytwarzania azotu, butle powinny znajdować się w określonej odległości od miejsca pracy pracowników. Azot ulatniający się z wnętrza butli zagraża bowiem bezpośrednio życiu asystentom jego produkcji. Co więcej, specjalne stojaki, do których przymocowane są butle, również zajmują dużo cennej przestrzeni. Zwiększona powierzchnia potrzebna do bezpiecznego przeprowadzenia tego procesu jest kolejnych powodem wzrostu jego kosztów.
 • Koszty związane z zasobami ludzkimi, potrzebnymi z obsługą tak ciężkich narzędzi, jakimi są stojaki MCP i butle.
 • Niska wydajność azotu w rozumieniu tradycyjnej produkcji jest związana także z koniecznością jego oczyszczania. Innym sposobem uzyskiwania czystego azotu jest natomiast korzystanie z butli stalowych o niższym ciśnieniu. Konsekwencją natomiast jest utrata znacznej ilości azotów. W perspektywie produkcyjnej jest to spory rodzaj kosztów.
 • Utrzymanie niskiej temperatury niezbędnej do uzyskania ciekłego azoty powoduje wysokie zapotrzebowanie energetyczne.

Dlaczego warto wytwarzać azot w zakładzie?

  • Rentowność produkcji azotu – rentowność produkcji azotu przez generator obecny w zakładzie wynika przede wszystkim z wysokiego poziomu czystości produkowanego gazu. Wiąże się to ponadto z brakiem potrzeby obecności specjalnych operatorów czystości gazu, a także nadprogramową utratą gazu, spowodowaną koniecznością utrzymania niskiego ciśnienia w butli gazowej. Co więcej, generator azotu jest bezpieczny w użytkowaniu. Nie wymaga on także zwiększonej powierzchni ani zwiększonej obsługi.
  • Niskie koszty – powodem obniżenia kosztów związanych z potrzebą uzyskania azotu jest przede wszystkim brak konieczności transportowania gazu z miejsca jego produkcji, a także magazynowania. Co więcej, generator azotu może produkować gaz tylko wtedy, kiedy jest on potrzebny. Obniża to więc straty związane z niewykorzystanym gazem, który ulega wówczas samoistnej redukcji. Generator azotu wymaga ponadto mniejszego zapotrzebowania energetycznego, ponieważ jego praca nie wymaga skrajnie niskich temperatur.
  • Zrównoważony rozwój – generatory azotu w zakładzie redukują zużycie energii potrzebne do wytwarzania gazu, a także koszty energetyczne związane z transportem i magazynowaniem. Istotną kwestią jest także redukcja emisji dwutlenku węgla, która towarzyszy funkcjonowaniu generatora. Zrównoważony rozwój rozumie się także poprzez możliwość długiego użytkowania urządzenia, bez konieczności jego wymiany.

Pneumatik – renomowany dystrybutor wytwornic azotowych na rynku

Pneumatik jest firmą, która swoim klientom oferuje nie tylko najwyższej jakości produkty w konkurencyjnych cenach, ale także profesjonalne doradztwo w doborze właściwego modelu. Zdajemy sobie sprawę, że rodzaj produktu, jakim jest między innymi generator gazu, wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno na temat samej branży, jak i właściwości produktów danego dostawcy. Naszym celem jest budowanie długofalowych relacji z naszymi klientami, których podstawą będzie zaufanie i zadowolenie z oferowanych usług.

FAQ:

1. Gdzie kupić wysokiej jakości generator azotu? 

Najlepszym miejscem dla zakupu generatora azotu są firmy z branży poświęconej technice sprężonego powietrza.

2. Na jakie parametry należy zwracać uwagę przy doborze odpowiedniego generatora azotu?

Do parametrów decydujących o wysokiej jakości generatorów azotu należy poziom czystości azotu, ciśnienie, a także natężenie gazu. Preferowana czystość azotu zależy natomiast od jego późniejszego zastosowania.

3. Czy można samodzielnie zmieniać poziom czystości azotu generowanego przez wytwornicę?

Nie, w tym przypadku najlepiej skontaktować się z dostawcą.

Oceń ten post!

4 / 5. Liczba głosów: 2