jak działają osuszacze adsorpcyjne

Pojawienie się wilgoci w obiekcie przemysłowym może mieć negatywny wpływ na wiele etapów produkcji. Jeśli więc w zakładzie używa się sprężonego powietrza, konieczne jest jego systematyczne osuszanie. Służy do tego przemysłowy osuszacz powietrza, który ma zastosowanie w różnych branżach. W dzisiejszym artykule odpowiadamy na pytania, jak działa osuszacz powietrza adsorpcyjny, czym różni się od osuszacza kondensacyjnego oraz do czego służy to urządzenie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze osuszacza powietrza?

Odpowiedni dobór przemysłowego osuszacza jest istotny nie tylko ze względu na jakość sprężonego powietrza, z którego usuwamy wilgoć, ale także koszty związane z eksploatacją tego urządzenia. Trzeba więc wybrać model spełniający potrzeby konkretnej instalacji sprężonego powietrza, bo w przeciwnym wypadku nadmiar wilgoci nie będzie efektywnie usuwany lub będziemy ponosić zbędne wydatki. Należy ku temu określić następujące parametry:

 • ilość sprężonego powietrza, którą trzeba osuszyć,
 • ciśnienie robocze i wielkość przepływu powietrza w instalacji,
 • temperatura powietrza,
 • zastany poziom wilgoci powietrza oraz poziom, który chcemy uzyskać,
 • optymalna wilgotność, której wymaga odpowiednia praca urządzeń elektrycznych i pneumatycznych,
 • zużycie prądu – koszty eksploatacyjne osuszacza,
 • przepływ powietrza.

Znając powyższe parametry, można określić potrzebną wydajność osuszacza adsorpcyjnego.

Wydajność osuszania

Wydajność adsorpcyjnych osuszaczy powietrza określa się na podstawie ilości wilgoci, którą może zabrać ze sprężonego powietrza, lub na podstawie ilości osuszanego powietrza w jednostce czasu. Wartość ta będzie uzależniona od warunków pracy kompresora – im lepiej są przystosowane do działania konkretnego typu osuszacza, tym efektywniej będzie osuszał.

Spośród wszystkich osuszaczy to właśnie adsorpcyjne mają największą wydajność, dlatego mogą być wykorzystywane na dużą skalę w różnych sektorach przemysłu.

Osuszacz powietrza

Jak działa osuszacz powietrza adsorpcyjny?

Osuszacz adsorpcyjny ma dwa zbiorniki, które działają naprzemiennie w ustalonych cyklach lub w cyklach zmiennych uzależnionych od aktualnego punktu rosy. Umieszcza się w nich specjalny adsorbent, czyli substancję pochłaniającą wilgoć w postaci żelu. Dzięki takiej budowie punkt rosy, czyli temperatura, w której para wodna, czyli wilgoć zawarta w powietrzu zaczyna się skraplać, może znajdować się na poziomie nawet do -70°C.

Osuszanie, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się na zasadzie adsorpcji pary wodnej, która następuje po wstępnym uzdatnieniu powietrza przez separatory cyklonowe i filtry redukujące krople wody. Następnie w pierwszym zbiorniku następuje pochłanianie wilgoci, czyli adsorpcja, a dalej w drugim regeneracja, czyli osuszanie adsorbentu. Uzdatnianie powietrza odbywa się dwoma metodami:

 • regeneracja na zimno – aplikowanie powietrza do regenerowanej kolumny,
 • regeneracja na gorąco – przedmuchiwanie regenerowanej kolumny sprężonego powietrza podgrzanym powietrzem atmosferycznym.

Ważne jest, żeby używanie osuszacza o tak dużej i bezkonkurencyjnej wydajności i tak niskim punkcie rosy szło w parze z zapotrzebowaniem, ponieważ w przeciwnym wypadku może to generować straty energetyczne i finansowe. Osuszacz adsorpcyjny może zredukować wilgoć ze stosunkowo dużych ilości powietrza, ale do jego wad należy zaliczyć wahania względem zmian jego wilgotności. Oznacza to, że jego funkcjonowanie jest zależnie od właściwości sprężonego powietrza oraz od ogólnych warunków instalacji.

Przemysłowy osuszacz powietrza – zastosowania osuszaczy adsorpcyjnych

Jeśli prawidłowo dobierzesz osuszacz, możesz poprawić funkcjonowanie całej instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie to pozwala na uniknięcie przestojów i przerw w procesie produkcyjnym, obniżenie częstotliwości i kosztów ewentualnych napraw, a także znaczące wydłużenie żywotności podzespołów instalacji i wyeliminowania zjawiska korozji.

Profesjonalne osuszacze adsorpcyjne stosuje się w:

 • branżach, które wymagają dostarczenia sprężonego powietrza o najwyższym stopniu suchości;
 • niskich temperaturach (w instalacjach silnie narażonych na zamarzanie);
 • sytuacjach, które wymagają zachowania maksymalnej efektywności pracy sprężarki.

Adsorpcyjne osuszacze przemysłowe są najczęściej wykorzystywane na liniach produkcyjnych do osuszania wytwarzanych produktów. Dzięki temu, że efektywność osuszaczy adsorpcyjnych nie spada nawet w bardzo wymagających warunkach, a także dzięki krystalicznej czystości i maksymalnej suchości sprężonego powietrza, używa się ich w przemyśle:

 • samochodowym,
 • fotograficznym,
 • spożywczym,
 • chemicznym,
 • elektronicznym,
 • farmaceutycznym,
 • lakierniczym.

Osuszacz adsorpcyjny czy kondensacyjny lub membranowy?

Poszczególne rodzaje osuszaczy powietrza różnią się od siebie po wieloma względami, dlatego przed decyzją o kupnie urządzenia adsorpcyjnego warto dowiedzieć się, czym różni się od osuszaczy kondensacyjnych i membranowych.

Kondensacyjne osuszacze powietrza

Osuszacze kondensacyjne (zwane też ziębniczymi lub chłodniczymi) nie osiągają tak niskiej temperatury punktu rosy jak osuszacze adsorpcyjne. Ich działanie polega na osuszaniu powietrza w procesie chłodzenia. Wilgoć się kondensuje, a następnie skrapla i jest usuwana.

Membranowe osuszacze powietrza

Na tle innych osuszaczy wyróżnia je wysoka odporność na wahania temperatur powietrza i poziom jego zanieczyszczenia. Osuszacze membranowe nie są tak wydajne jak adsorpcyjne czy ziębnicze, stosuje się je od punktowego osuszania sprężonego powietrza. Osuszacze te ograniczają proces wytwarzania korozji w powietrzu, która powstaje przez obecność w nim wody i cząsteczek oleju. Usuwanie wilgoci przebiega za pomocą specjalnych włókien w membranie urządzenia.

FAQ:

1. Jak działa osuszacz powietrza adsorpcyjny?

Ten przemysłowy osuszacz powietrza usuwa wilgoć za pomocą gromadzenia się cieczy na powierzchni środka adsorpcyjnego – granulatu, czyli zjawisku adsorpcji. Urządzenie składa się z dwóch zbiorników, z których jeden podczas pracy pochłania wilgoć, a drugi zbiornik w tym czasie się regeneruje wykorzystując do tych celów część osuszonego powietrza.

2. Czym jest wydajność osuszania sprężonego powietrza i jak wpływa na wybór osuszacza?

Profesjonalne przemysłowe osuszacze sprężonego powietrza charakteryzują się określoną wydajnością, czyli jaką wielkość sprężonego powietrza mogą osuszyć w określonej jednostce czasu. Osuszacze adsorpcyjne dobiera się do łącznej wydajności stacji sprężonego powietrza. Należy jednak pamiętać o procesie regeneracji, do którego osuszacz potrzebuje zazwyczaj średnio od 10 – 15% już osuszonego powietrza. Ma to wpływ no ogólny bilans produkowanego powietrza przez sprężarki.

W przypadku osuszaczy ziębniczych, należy szczególną uwagę zwrócić na warunki otoczenia w jakich będzie on pracował, im wyższe temperatury, tym bardziej wydajny osuszacz dobieramy, średnio o 30%.

3. Gdzie stosuje się adsorpcyjne osuszacze powietrza?

Adsorpcyjne osuszacze powietrza przemysłowe wykorzystuje się w branżach, które wymagają maksymalnej suchości i czystości sprężonego powietrza. Ponadto adsorpcyjne osuszacze powietrza mogą zredukować wilgoć z bardzo dużych ilości powietrza.

Oceń ten post!

5 / 5. Liczba głosów: 1