zawór szybkiego spustu

Zawory w układzie pneumatycznym pełnią funkcję urządzeń regulujących i sterujących. Odpowiadają więc za prawidłowy przepływ sprężonego powietrza w obrębie instalacji. Jednym z rodzajów tych elementów jest zawór szybkiego spustu, który odpowiada za przyspieszenie działania różnych mechanizmów napędzanych sprężonym powietrzem. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak działa ten mechanizm.

Zawory – elementy układu pneumatycznego

Zawory do powietrza to bardzo różnorodna grupa elementów w instalacji sprężonego powietrza. Wszystkie mają jednak tę samą nadrzędną funkcję: sterują przepływem medium w układzie, czyli w tym wypadku powietrzem o określonym ciśnieniu. Kontrolowanie przepływu może przebiegać na różne sposoby – zawory wpływają na jeden z trzech parametrów powietrza: ciśnienie, natężenie lub kierunek. Zawory szybkiego spustu należą do ostatniej grupy elementów.

Zawory sterujące kierunkiem przepływu pełnią szereg różnych funkcji:

  • zawory odcinające – zamykają lub otwierają przepływ powietrza przez dany przewód;
  • zawory zwrotne – umożliwiają przepływ powietrza tylko w jednym kierunku;
  • przełącznik obiegu – regulują przepływ medium od jednego z dwóch wejść do wyjścia, dając pierwszeństwo czynnikowi o wyższym ciśnieniu;
  • zawory podwójnego sygnału – mają dwa wejścia i jedno wyjście; sygnał wyjściowy wystąpi tylko wtedy, gdy istnieją równocześnie dwa sygnały wejściowe;
  • zawory rozdzielające – kierują przepływem powietrza do ściśle określonych odbiorników;
  • zawory szybkiego spustu – zasada ich działania zostanie przedstawiona w kolejnej sekcji artykułu.

Istotnym elementem dla pracy układu pneumatycznego są operatory – części odpowiedzialne za sterowanie zaworami. Ich zadaniem jest pobudzanie, czyli włączanie zaworu oraz jego wyłączanie, czyli przywracanie do pozycji spoczynkowej. Wyróżniamy zawory sterowane ręcznie lub mechanicznie oraz elektrozawory pneumatyczne – zasada działania jest wówczas oparta o sterowanie pilotem elektrycznym.

Zawór szybkiego spustu

Zawór szybkiego spustu do kompresora – czym jest i jaką pełni funkcję?

Zawór szybkiego spustu ma nazwę bardziej formalną – zawór rozdzielający trójdrogowy – oraz mniej formalną – zawór odpowietrzający. Jak już zostało wspomniane, należy do grupy elementów sterujących kierunkiem przepływu sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej. Jego zadaniem jest szybkie odpowietrzanie układu sprężonego powietrza, a dokładnie odpowietrzanie siłowników pneumatycznych. W konsekwencji można efektywnie przyspieszyć ruchy robocze. Zawór szybkiego spustu samoczynnie przełącza przepływ z przyłącza wyjściowego do atmosfery, jeśli ciśnienie powietrza spadnie na przyłączu wejściowym. Elementem przełączającym w zaworze jest specjalna uszczelka kształtowa.

Dzięki zaworom szybkiego spustu odpowietrzanie siłowników pneumatycznych nie musi odbywać się poprzez zawór rozdzielający, tylko bezpośrednio z przyłącza siłownika. Co to oznacza w praktyce? Zawór szybkiego spustu znacznie przyspiesza opróżnianie komory siłownika. W konsekwencji można więc wyeliminować skutki długiej drogi w przewodzie, którą musi przepłynąć powietrze. Ponadto nie trzeba ograniczać przepływu w samym rozdzielaczu. Zawory powietrza rozdzielające trójdrogowe umożliwiają także spore zwiększenie prędkości ruchu tłoka siłownika, szczególnie działania jednostronnego.

Zasada działania zaworu szybkiego spustu

Najważniejszym elementem zaworu szybkiego spustu jest membrana. Podczas gdy komora siłownika się napełnia, powietrze przedostaje się przez otwór i do niej wchodzi. Odkształca wtedy membranę i jednocześnie szczelnie zamyka otwór wylotowy. Kiedy pod membraną wzrośnie ciśnienie, kulka w zaworze automatycznie się podnosi, a sprężony gaz jest transmitowany przez otwór wyjściowy do komory siłownika. Następnie ciśnienie się zmniejsza, i komora zostaje opróżniona, ponieważ membrana wychyla się w dół. Sprężone powietrze w skumulowanej ilości w komorze napędu szybko wychodzi przez otwór wylotowy.

Podsumowując – zadaniem i jednocześnie zaletą zawory szybkiego spustu jest przyspieszenie działania różnych mechanizmów napędzanych sprężonym powietrzem. Zawory te służą do odpowietrzania nie tylko siłowników pneumatycznych, ale także odcinków instalacji sprężonego powietrza oraz linii zasilających inne urządzenia pneumatyczne.

Budowa i montaż zaworów szybkiego spustu

Zawory szybkiego spustu są konstruowane w formie odlewu lub korpusu z aluminium i posiadają przyłącza gwintowane. Zwykle są montowane bezpośrednio przy przyłączach siłownika pneumatycznego, żeby znacznie skrócić drogę wypływu zużytego gazu do atmosfery. Drugą opcją jest montaż „in-line” ze złączkami wtykowymi, które są dostępne w szerokim zakresie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych. Podczas montażu zawsze należy kierować się schematem i zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie zgodne z rysunkiem. Do zaworów szybkiego spustu można dodatkowo podłączyć tłumiki hałasu, żeby ograniczyć efekty dźwiękowe.

FAQ:

1. Do czego służą zawory szybkiego spustu?

Ich rolą jest przełączanie przepływu powietrza z przyłącza wyjściowego do atmosfery w momencie zaistnienia spadku ciśnienia na przyłączu wejściowym.

2. Jak montuje się zawory szybkiego spustu?

Zazwyczaj są montowane bezpośrednio przy przyłączach siłownika pneumatycznego, żeby jak najbardziej skrócić drogę wypływu zużytego gazu do atmosfery.

3. Z czego składa się zawór szybkiego spustu?

Zawory szybkiego spustu posiadają membranę i kulkę, które umożliwiają ruch powietrza przez otwór wylotowy.

Oceń ten post!

2.4 / 5. Liczba głosów: 5