Główne powody awarii sprężarek

Awaria kompresora wpływa nie tylko na obniżenie jego sprawności, ale także na pogorszenie jakości sprężanego powietrza. To z kolei powoduje zakłócenia w pracy maszyn i narzędzi zasilanych pneumatycznie oraz straty finansowe. Jedną z przyczyn takiej reakcji łańcuchowej może być brak oleju w sprężarce. Objawy oraz przyczyny tej i innych popularnych usterek w kompresorach będą tematem dzisiejszego artykułu.

Rola oleju w sprężarce

Olej w sprężarce olejowej gra bardzo ważną rolę – można powiedzieć, że bez niego nie miałaby racji bytu. Dotyczy to zarówno kompresorów tłokowych, jak i śrubowych. Pierwszą funkcją środka smarnego jest zmniejszanie siły tarcia, które w przeciwnym wypadku mogłoby doprowadzić do uszkodzenia sprężarki. Przedłuża się dzięki temu żywotność urządzenia, a jego elementy są odpowiednio zakonserwowane. Dzięki temu kompresor może działać w trybie ciągłym. Drugą funkcją jest odprowadzanie ciepła. Olej chłodzi sprężarkę, która pracuje w wysokich temperaturach. Obniżanie temperatury zapewnia odpowiednią jakość skompresowanego gazu. Żeby cały mechanizm mógł sprawnie działać, niezbędna jest regularna wymiana oleju w sprężarce.

Jak widać, olej jest niewątpliwie ważnym elementem w konstrukcji sprężarki, dlatego jego brak lub niewystarczająca ilość często prowadzą do poważnych usterek. Mimo zaawansowanej technologii, rozwijania jakości nowoczesnych sprężarek i nacisku na ekologię awarie nadal się zdarzają tak jak w każdym innym typie urządzeń. Przyczyny uszkodzeń sprężarek mogą być różne – wada fabryczna, błąd instalatora, niewłaściwe użytkowanie czy też zła decyzja dostawcy lub projektanta instalacji pneumatycznej.

Sprężarka tłokowa

Brak oleju w sprężarce – objawy i konsekwencje

Najczęstszym uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym utratą oleju jest zatarcie sprężarki. Objawy zostaną omówione niżej, jednak najpierw warto skupić się na tym, jak dochodzi do redukcji oleju w kompresorze. Środka smarnego może zabraknąć z kilku przyczyn. Po pierwsze należy wiedzieć, że podczas procesu sprężania powietrza olej nie znajduje się tylko w kompresorze, lecz krąży po całej instalacji. Jeśli układ jest prawidłowo wykonany, różnica między minimalnym a maksymalnym poziomem oleju w obrębie sprężarki będzie zgodna z wymaganą rezerwą. Przy rozległych instalacjach może się jednak okazać, że w sprężarce zostanie za mało oleju.

Jak zapewnić w instalacji prawidłowy obieg oleju i utrzymanie go bez przerwy na odpowiednim poziomie w sprężarce? Można zamontować za nią odolejacz, który zmniejszy obieg środka smarnego, jednak lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kilku sprężarek. Wtedy jednak znowu może pojawić się problem – utrata oleju podczas migracji między kompresorami przy jednoczesnym nadmiarze w jednej z nich. I tutaj znajdziemy jednak rozwiązanie – poziom oleju można wyrównać, stosując dodatkową linię olejową i dodatkowy zbiornik oleju, które pozwalają na regulowanie jego ilości w obiegu.

Zatarta sprężarka – objawy

Jeśli sprężarka jest uruchomiona od dłuższego czasu, brak oleju spowoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia przez presostat. Zabezpieczy on kompresor przed zniszczeniem. Niestety po tym zazwyczaj następuje reset presostatu, kompresor ponownie startuje i następuje zatarcie. Jego konsekwencją mogą być zaawansowane usterki takie jak awaria elektryczna.

Kolejnym objawem utraty oleju jest przegrzewanie sprężarki. Jest to związane z jedną z podstawowych funkcji środka smarnego, czyli z chłodzeniem instalacji pneumatycznej. Jego brak automatycznie prowadzi do podniesienia temperatury i pogorszenia jakości sprężanego powietrza. Objawem przegrzania kompresora jest zwęglony olej lub obecne w nim cząstki metalu. Na skutek przemieszczania się cząstki te mogą uszkadzać uzwojenia i punktowo spalać urządzenie.

Zalanie ciekłym czynnikiem

Dla układu pneumatycznego bardzo groźny jest brak oleju w sprężarce. Objawy awarii mogą jednak wystąpić także z innych przyczyn, do których należy m.in. zalanie ciekłym czynnikiem. Niezależnie od tego, czy sprężarka stoi czy pracuje, ciekły czynnik może dostać się do oleju z powodu niepełnego odparowania. Rozcieńczony środek smarny nie może prawidłowo spełniać swoich funkcji i w konsekwencji następuje przegrzewanie sprężarki. Jej elementy zaczynają się zacierać, podobnie jak w przypadku braku oleju.

Przyczyną zalania sprężarek ciekłym czynnikiem może być wadliwa obsługa urządzenia. Nieprawidłowe napełnianie czynnikiem chłodniczym, a także zły dobór zaworu rozprężnego lub parownika mogą doprowadzić do poważnych usterek, których naprawa nie jest możliwa bez oddania sprężarki w ręce fachowców. Serwis kompresorów powinien być zawsze pierwszym wyborem, ponieważ samodzielna diagnoza i próby wymiany uszkodzonych części mogą skończyć się fiaskiem i trwałą usterką. Podczas specjalistycznego przeglądu można skontrolować układ chłodniczy, poziom oleju oraz wszystkie inne aspekty funkcjonowania sprężarki.

Prawidłowa obsługa kompresorów i autoryzowany serwis

Żeby zadbać o długą żywotność i efektywność sprężarki, należy spełnić dwa podstawowe warunki: prawidłowo ją obsługiwać i korzystać z autoryzowanego serwisu. Na pierwszy z nich składają się następujące kwestie:

  • monitorowanie pracy stopnia sprężającego – sprawdzanie pod kątem wibracji i nieprzeciętnie głośnej pracy,
  • regularne smarowanie łożysk silnika elektrycznego i zapewnienie mu niskiej temperatury pracy,
  • systematyczna wymiana filtrów i oleju,
  • kontrola połączeń pod kątem wystąpienia luzów w śrubach i nakrętkach, dokręcanie tych elementów,
  • zapewnienie automatycznego systemu bezpieczeństwa, który będzie badał określone parametry (np. czy temperatura oleju nie przekracza dopuszczalnej wartości),
  • weryfikowanie czystości chłodnicy i czyszczenie jej w razie potrzeby.

Dopełnienie powyższych czynności, a co za tym idzie – zmniejszanie ryzyka wystąpienia awarii jest możliwe dzięki systemom monitoringu. Służą do tego komputery sterujące w kompresorach, które informują o parametrach, usterkach i konieczności oddania sprężarki do serwisu. Wtedy potrzebna jest szybka reakcja – każda godzina awarii kompresora to straty finansowe dla zakładu.

FAQ:

1. Co może być przyczyną utraty oleju w kompresorze?

Wybrane przyczyny to błędy w doborze przekrojów rur, pułapek olejowych, obciążenia, częstotliwości i czasu trwania odszraniania oraz czasu włączenia sprężarki.

2. Jakie skutki ma brak oleju w sprężarce?

Utrata oleju w kompresorze grozi zatarciem oraz przegrzaniem. Jest to związane z funkcjami oleju – smarowaniem elementów sprężarki i odprowadzaniem ciepła.

3. Czym grozi zalanie ciekłym czynnikiem?

Może dojść do rozcieńczenia oleju, który wówczas nie będzie w stanie odpowiednio smarować elementów sprężarki.

Oceń ten post!

5 / 5. Liczba głosów: 2