Instalacje sprężonego powietrza w zakładzie

Obecnie sprężone powietrze jest jednym z najbardziej popularnych mediów energetycznych wykorzystywanych w licznych sektorach przemysłu. Jego szerokie zastosowanie nie mogłoby jednak istnieć bez sprężarek, które wchodzą w skład rozbudowanych instalacji pneumatycznych. W dzisiejszym artykule poruszamy temat instalacji sprężonego powietrza – czy warto w nie inwestować, jak są zbudowane, jakie mają zastosowania?

Budowa instalacji sprężonego powietrza w przemyśle

Instalacja sprężonego powietrza to system rurociągów technologicznych pomiędzy sprężarką a punktami odbioru. W szerszym ujęciu jest to zespół urządzeń, które wytwarzają, przygotowują, doprowadzają i odbierają sprężone powietrze na terenie zakładu przemysłowego.

W instalacjach sprężonego powietrza używane są sprężarki bezolejowe lub sprężarki olejowe wyposażone w system sterowania i regulacji. Oprócz tego w skład systemu wchodzą:

 • filtry, osuszacze i cyklony, które służą do uzdatniania sprężonego powietrza;
 • zbiorniki ciśnieniowe, w których przechowuje się gaz w warunkach zadanego ciśnienia;
 • rurociągi, które dystrybuują sprężone powietrze.

Sprężarka olejowa

Instalacje sprężonego powietrza – dlaczego warto stosować je w przemyśle?

Wykorzystywanie sprężonego powietrza jako medium energetycznego jest korzystne z punktu widzenia dostępności. Nie ma problemu z magazynowaniem go, ani z transportowaniem na duże odległości. Instalacja sprężonego powietrza może być używana w każdych warunkach – także w intensywnie zmieniających się temperaturach.

Używanie sprężonego powietrza jest również bezpieczne. Medium to może być wykorzystywane m.in. w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem. Oprócz tego zaletą jest jego niska waga, która sprawdza się zwłaszcza w przypadku narzędzi obsługiwanych ręcznie.

Do mocnych stron narzędzi pneumatycznych zasilanych sprężonym gazem należy wytrzymałość, długa żywotność i bezawaryjne działanie. Wpływa na to nieskomplikowana budowa tych sprzętów, prosta obsługa i eksploatacja, która nie wymaga droższych prac konserwacyjnych. Narzędzia pneumatyczne mogą uzyskiwać duże prędkości obrotowe, są uniwersalne i niezawodne.

Do zalet instalacji sprężonego powietrza niezaprzeczalnie należą także ich liczne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu.

Instalacja sprężonego powietrza – zastosowania w przemyśle

Instalacje sprężonego powietrza są projektowane dla wielu typów zakładów produkcyjnych i przemysłowych ze względu na ich szerokie zastosowanie.

 • Gaz o podwyższonym ciśnieniu służy m.in. do zasilania urządzeń pneumatycznych takich jak pistolety lakiernicze, szlifierki, klucze udarowe czy przecinarki.
 • Sprężone powietrze jest wykorzystywane jako środek czyszczący w środowiskach niedostępnych dla wilgoci.
 • W medycynie sprężone powietrze napędza urządzenia i sprzęt medyczny, np. w gabinetach stomatologicznych. Służą do tego specjalne sprężarki, które osuszają i wyjaławiają gaz za pomocą dodatkowych filtrów i odwadniaczy.
 • Instalacja sprężonego powietrza może służyć do transportowania pneumatycznego materiałów sypkich.
 • Stosuje się ją także w procesie suszenia i chłodzenia.

Dobór instalacji sprężonego powietrza

Ze sprężonego powietrza będzie korzystać wiele pracujących w zakładzie maszyn i urządzeń, dlatego instalacja musi być do nich dostosowana pod względem wielkości i wydajności. Oznacza to, że przy jej projektowaniu należy koniecznie określić następujące parametry:

 • liczba stanowisk odbiorczych, czyli punktów, do których rurociągi będą dostarczać sprężone powietrze w ramach instalacji;
 • całkowite zapotrzebowanie na sprężone powietrze w obiekcie;
 • ilość sprężonego powietrza, która będzie zużywana na poszczególnych stanowiskach;
 • ciśnienie robocze wymagane do uruchomienia maszyn, urządzeń i narzędzi na każdym stanowisku;
 • długość poszczególnych odcinków instalacji, która zależy od usytuowania stanowisk odbiorczych z zasilanym sprzętem.

Instalacja sprężonego powietrza – jak dobrać średnicę rurociągu?

Każda instalacja sprężonego powietrza musi być wyposażona w rurociągi o odpowiednio dużym przekroju. W przeciwnym razie prędkość przepływów ulegnie zwiększeniu, co spowoduje z kolei spadki ciśnienia. W ten sposób wzrośnie ciśnienie robocze sprężarki i instalacja sprężonego powietrza nie będzie funkcjonować w wydajny i efektywny sposób. Odpowiednia wartość ciśnienia jest bowiem kluczowa dla prawidłowego działania urządzeń pneumatycznych, a także oszczędnego gospodarowania energią.

Żeby uniknąć powyższej sytuacji, należy zwrócić szczególną uwagę na dobór średnicy rurociągu głównego w instalacji sprężonego powietrza. Określa się ją na podstawie transportowanego przez rurociągi powietrza, a dokładnie jego ilości, ciśnienia i zużycia w czasie. Warto pamiętać, że rurociągi mogą generować straty np. przez tarcie, które można zredukować, używając rur gładkich. Ponadto zawory oraz wszelkie zmiany kierunku w postaci kolanek i trójników także zmniejszają przepływ.

Żeby poprawnie dobrać średnicę rurociągu, należy obliczyć zapotrzebowanie na sprężone powietrze, sumując wartości dla poszczególnych punktów poboru, uwzględniając ich działanie, a także rezerwę na wypadek zwiększenia zapotrzebowania na sprężone powietrze lub wystąpienia spadków ciśnienia przez wyciek, tarcie na długości rurociągu, nieszczelności oraz nieodpowiednie przewody giętkie. Wymagana średnica rurociągu będzie także wzrastać wraz z odległością.

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza

Zaprojektowanie oraz montaż instalacji sprężonego powietrza najlepiej powierzyć firmie, która przeprowadzi cały projekt kompleksowo z uwzględnieniem:

 • rozmieszczenia wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji i zaplanowania tras przebiegu rurociągów;
 • wykonania rurociągów, a także podpór i mocowań na ich trasach;
 • wykonania połączenia automatycznego urządzeń, obejść układów, wentylacji, automatyki, szaf elektrycznych i zasilania;
 • montażu kanałów wylotowych ciepłego powietrza;
 • przygotowania dokumentacji projektowej.

Na koniec specjaliści uruchamiają instalację, wysterowują stacje oraz szkolą pracowników zakładu w zakresie obsługi urządzeń.

FAQ:

1. Do czego służy i z czego składa się instalacja sprężonego powietrza?

W skład instalacji wchodzi sprężarka, rurociągi, urządzenie uzdatniające i zbiorniki ciśnieniowe. Jej rolą jest wytwarzanie, przygotowywanie (uzdatnianie, oczyszczanie), doprowadzanie i odbieranie sprężonego powietrza w zakładzie przemysłowym.

2. Dlaczego warto inwestować w instalacje sprężonego powietrza w przemyśle?

Instalacja sprężonego powietrza jest bezpieczna i ekologiczna. Ponadto sprężony gaz jest ogólnodostępny i lekki, dzięki czemu może być łatwo transportowany. Sprężarka może zasilić liczne urządzenia pneumatyczne wykorzystywane w wielu typach zakładów przemysłowych – jest urządzeniem uniwersalnym i efektywnym.

3. Jak oszczędzać energię w instalacji sprężonego powietrza?

Ważne jest, żeby odpowiednio dopasowywać ciśnienie dystrybuowanego powietrza do wymagań konkretnych urządzeń, kontrolować, czy nie pojawiły się nieszczelności, regularnie czyścić rury oraz redukować ciśnienie robocze, kiedy jest to możliwe. Warto też spróbować ponownie wykorzystać ciepło generowane przez pracę sprężarki.

Oceń ten post!

3.6 / 5. Liczba głosów: 5