sprężarki dla szpitali

Zastosowanie sprężarek w pierwszej kolejności kojarzy się głównie z branżą produkcyjną i motoryzacyjną. Nie każdy wie, że mają one szerokie zastosowanie także w branży medycznej. Choć stosowane w szpitalach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych sprężarki w praktyce nie różnią się od sprężarek stosowanych w dużych zakładach przemysłowych. Jednak warto zwrócić uwagę, że muszą być one odpowiednio sterowane i oprogramowane, a także bezpieczne i sterylne. Takie rozwiązania daje firma BOGE, która w swojej ofercie ma sprężarki przemysłowe do szpitali.

Sprężone powietrze w szpitalach – do czego jest wykorzystywane?

Jak już wspomniano, w szpitalach i innych placówkach medycznych stosuje się sprężone powietrze. Ma ono zazwyczaj dwa rodzaje zastosowania. Pierwsze z nich to zastosowanie typowo do celów medycznych. Drugie zaś ma zastosowanie bardziej przemysłowe, mające kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego zakładu. Bez względu na skalę zapotrzebowania oraz możliwość wspierania się dwóch systemów, nie mogą być one ze sobą powiązane. Jest to wymaganie narzucone przez przepisy prawa europejskiego. Ma to na celu rozdzielenie źródeł, które dostarczają powietrze zarówno na potrzeby medyczne, jak i przemysłowe (na potrzeby placówek medycznych). Sprężone powietrze stosowane w szpitalach musi zatem spełniać rygorystyczne wymogi prawne, higieniczne oraz związane z bezpieczeństwem pacjentów.

Zastosowanie sprężonego powietrza w medycynie

Sprężone powietrze może być stosowane do różnych celów. Pierwszym z nich jest dostarczanie powietrza do respiratorów, aparatów anestezjologicznych itp. Obecnie rozwiązania stosowane do tego celu mogą być kompatybilne z innymi urządzeniami medycznymi. Powinny mieć one także odpowiednie sterowanie, a także system odpowiednio reagujący w czasie awarii. Sprężone powietrze stosowane jest także w aparaturze chirurgicznej. Część urządzeń jest po prostu napędzana sprężonym powietrzem. Sprężarki można spotkać także w gabinetach dentystycznych, gdzie służą jako narzędzie do oczyszczania leczonych miejsc. Jak widać, część sprężarek i powietrza produkowanego przez nie ma bezpośredni kontakt z pacjentem, część zaś tylko pośredni.

Oferta sprężarek BOGE stosowanych w szpitalach

Firma BOGE zajmuje się produkcją sprężarek, które stosowane są także w szpitalach. Należą do nich sprężarki bezolejowe, ale także takie, które pracują przy użyciu oleju. W zależności od rodzaju konstrukcji stosowane są sprężarki śrubowe, sprężarki tłokowe i spiralne. Te stosowane w medycynie charakteryzują się wysoką efektywnością oraz cichym trybem pracy, który wymagany jest we wrażliwym środowisku. Ponadto sprężarki mają zdolność pracy stłumionej i bezwibracyjnej. W zależności od rodzaju urządzenia są one wyposażone w odpowiedni system sterowania i oprogramowanie, które pozwala na korzystanie z instalacji w sposób intuicyjny. Jest to ogromne ułatwienie dla personelu, zwłaszcza w sytuacjach stresowych.

sprężarka-a-kompresor-e1516350553619

Jakie wymogi musi spełniać sprężone powietrze stosowane w medycynie?

Sprężone powietrze stosowane w medycynie oraz wszelkie sprężarki przemysłowe do szpitali muszą spełniać wiele kryteriów. Poniżej można zapoznać się z najważniejszymi wymogami, jakimi musi charakteryzować się sprężone powietrze stosowane do celów medycznych:

 • Niezawodność działania — oznacza, że sprężarki powinny być zdolne do nieprzerwanego działania, a w razie awarii powinny mieć możliwość zastąpienia je innym sprzętem. Jest to kluczowe ze względu na to, że nie można zaplanować pracy sprężarek, przerw i serwisów. W medycynie są one potrzebne cały czas.
 • Bezpieczeństwo stosowania — kolejnym kluczowym elementem jest poziom bezpieczeństwa urządzeń. Powinny one spełniać wymagania norm i być dopuszczone do stosowania w medycynie.
 • Rodzaj sprężonego powietrza — sprężone powietrze powinno mieć ściśle określony skład oraz powinno być odpowiednio uzdatnione. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku powietrza, które ma bezpośredni kontakt z pacjentem./li>
 • Sprężarki powinny mieć odpowiednie oprogramowanie i być intuicyjne. Tylko wtedy personel medyczny będzie mógł w łatwy i szybki sposób przyswoić wiedzę, jak operować danym sprzętem w sposób bezpieczny i niezawodny.
 • Brak oleju w powietrzu — powietrze stosowane do celów medycznych, zwłaszcza to, które ma bezpośredni kontakt z pacjentem, nie powinno zawierać cząsteczek oleju. W związku z tym w medycynie wykorzystywane są najczęściej sprężarki bezolejowe.

Jakie wymogi musi spełniać sprężone powietrze stosowane w medycynie?

Sprężone powietrze stosowane w medycynie oraz wszelkie sprężarki przemysłowe do szpitali muszą spełniać wiele kryteriów. Poniżej można zapoznać się z najważniejszymi wymogami, jakimi musi charakteryzować się sprężone powietrze stosowane do celów medycznych:

 • Niezawodność działania — oznacza, że sprężarki powinny być zdolne do nieprzerwanego działania, a w razie awarii powinny mieć możliwość zastąpienia je innym sprzętem. Jest to kluczowe ze względu na to, że nie można zaplanować pracy sprężarek, przerw i serwisów. W medycynie są one potrzebne cały czas.
 • Bezpieczeństwo stosowania — kolejnym kluczowym elementem jest poziom bezpieczeństwa urządzeń. Powinny one spełniać wymagania norm i być dopuszczone do stosowania w medycynie.
 • Rodzaj sprężonego powietrza — sprężone powietrze powinno mieć ściśle określony skład oraz powinno być odpowiednio uzdatnione. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku powietrza, które ma bezpośredni kontakt z pacjentem./li>
 • Sprężarki powinny mieć odpowiednie oprogramowanie i być intuicyjne. Tylko wtedy personel medyczny będzie mógł w łatwy i szybki sposób przyswoić wiedzę, jak operować danym sprzętem w sposób bezpieczny i niezawodny.
 • Brak oleju w powietrzu — powietrze stosowane do celów medycznych, zwłaszcza to, które ma bezpośredni kontakt z pacjentem, nie powinno zawierać cząsteczek oleju. W związku z tym w medycynie wykorzystywane są najczęściej sprężarki bezolejowe.

s4

Charakterystyka sprężarek BOGE

Sprężarki powietrza odpowiadają na wszystkie potrzeby, jakie powinny spełniać urządzenia tego typu stosowane w szpitalach. Po pierwsze są one niezawodne i bardzo praktyczne. Wynika to z faktu, że systemy wytwarzające sprężone powietrze składają się z przynajmniej z trzech sprężarek. Po drugie wszystkie elementy stosowane w sprężarkach spełniają wymagania do stosowania w medycynie. Cały system do wytwarzania sprężonego powietrza tworzy zatem urządzenie bezpieczne i niezawodne.

Kolejną ich zaletą jest oprogramowanie. Opiera się ono o odpowiedni software, który jest odpowiednio dostosowany do potrzeb szpitali, pacjentów i personelu medycznego. Sprężarki te spełniają także bardzo istotne wymagania związane ze składem sprężonego powietrza. Część dostępnych na rynku propozycji to bezolejowe, które pozwalają na całkowite wyeliminowanie oleju z powietrza. Z kolei inne sprężarki stosowane w szpitalach, które podczas swojej pracy wykorzystują olej, są odpowiednio przystosowane do pracy w danych warunkach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi do filtracji i oczyszczania powietrza.

c9_mniejszy

Instalacje sprężonego powietrza w szpitalach

Sprężarki same w sobie nie są produktami medycznymi, dlatego mogą mieć różne zastosowania i być wykorzystywane w różny sposób. Nie można zapominać jednak, że powietrze trafiające do pacjentów oraz to zasilające maszyny powinno mieć różne źródła. Cała instalacja do produkcji sprężonego powietrza w szpitalu powinna składać się z co najmniej trzech sprężarek. Zapewnia to niezawodność i nieprzerwane działanie w trakcie awarii. Kolejnym ważnym elementem instalacji jest system sterujący.

Ostatni bardzo ważny element to tzw. komponenty uzdatniające. Tak skonstruowany system pozwala na uzyskanie sprężonego powietrza stosowanego w celach medycznych, które jest uważane za medykament. Sprężarka składająca się z takich elementów jest z kolei sprężarką medyczną podlegającą odpowiednim normą oraz stosowaną w szpitalach. Wykorzystywana instalacja powinna być dopasowana do potrzeb szpitala tak, by sprostała jego zapotrzebowaniu, ale jednocześnie nie generowała zbyt dużych kosztów.

System filtracji wykorzystywany przez BOGE

Firma BOGE wykorzystuje w swoich sprężarkach systemy oczyszczania powietrza, które zapewniają bezpieczeństwo. W sprężarkach stosowany jest siedmioetapowy proces filtracji. Pozwala on na dostarczenie powietrza zupełnie czystego pod względem medycznym. Odbywa się on w dwóch komorach. Dzięki temu możliwe jest osuszenie sprężonego powietrza oraz oczyszczenie go. Podobnie jak w przypadku całych systemów dostarczających sprężone powietrze, system filtrowania także powinien być zdublowany.

Oznacza to, że w razie awarii jednego modułu, drugi (zastępczy, dodatkowy) system powinien być gotowy do działania. Tak jest właśnie w przypadku rozwiązań marki BOGE. Dzięki temu zapewniona jest bezpieczna filtracja, bez względu na okoliczności.

filtry

Jasny proces filtracji

Kolejną ważną kwestią związaną z działaniem sprężarek BOGE jest jasność wykonywania tego rozwiązania. Mogłoby się wydawać, że siedmioetapowy proces filtracji to przesadzony slogan reklamowy. Jednak nic bardziej mylnego. Firma BOGE dokładnie opisuje, co dzieje się na każdym z tych etapów.

  • Pierwszy i drugi etap filtracji — separacja kondensatu, resztek oleju i pyłów.
  • Trzeci etap filtracji — ma postać dwóch kolumn mających na celu osuszenie powietrza i redukowanie punktu rosy do -40C. Na tym etapie eliminowane są także tlenki siarki i azotu.
  • Czwarty etap filtracji odbywa się za pomocą aktywnego węgla.
  • Piąty etap odbywa się za pomocą katalizatora, który redukuje tlenki węgla w powietrzu.
  • Szósty etap to ponowne zastosowanie aktywnego węgla do filtracji.
  • Ostatni, czyi siódmy etap filtracji ma na celu oczyszczenie powietrza z wszelkich pyłów, jakie mogły dostać się do niego podczas poprzednich etapów filtrowania.

Warto dodać, że na wszystkich etapach trwa kontrola, która pozwala na stałe kontrolowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, jego wilgotności oraz punktu rosy.

Stała kontrola jakości powietrza i działania sprężarki

Argumentem, który zdecydowanie przemawia za zastosowaniem produktów marki BOGE, są możliwości kontrolujące maszyn, które weryfikują skład powietrza. Ponadto systemy kontrolne mają na celu weryfikację pracy sprężarki. Dzięki monitoringowi wewnętrznego ciśnienia wyklucza się możliwość pracy sprężarki na jałowym biegu. Zapewnia to oszczędność oraz pracę sprężarki na stałym poziomie, jeżeli chodzi o pobór energetyczny.

Warto dodać, że urządzenia BOGE są przygotowane tak, aby generować, jak najmniejsze koszty. Szacuje się, że podczas instalacji systemu koszty nie są wcale tak duże. 10% kosztów stanowi zakup, kolejne 10% to koszty serwisowania. Pozostałe nakłady finansowe wiążą się już z eksploatacją energii elektrycznej. Podsumowując, sprężarki przemysłowe do szpitali marki BOGE są przygotowane tak, aby spełniać wszystkie najważniejsze zadania w bezpieczny sposób i ułatwiać pracę użytkownikom.

Oceń ten post!

1 / 5. Liczba głosów: 1