C zy wiesz, że 10% zużytej energii elektrycznej w skali globalnej pochodzi z procesu wytwarzania sprężonego powietrza? A czy wiedziałaś o tym, że straty ciepła w chwili, w której sprężarka pracuje wnoszą aż 95%? Odzysk ciepła umożliwia oszczędność wskazanych strat szacowaną na nawet 80%! Jeśli temat optymalizacji kosztów oraz energooszczędności nie jest ci obojętny koniecznie zapoznaj się z treścią artykułu.

S prężone powietrze jest cennym dla przemysłu medium. Niestety mimo wielu istotnych właściwości i ogromnego potencjału przemysłowego ma jedną podstawową wadę. Zużywa bardzo dużo energii, a tym samym wpływa negatywnie na środowisko naturalne oraz aspekt ekonomiczny przedsiębiorstwa. Nowoczesne możliwości mają za zadanie optymalizację kosztów, których celem jest pozytywny wpływ na eksploatację sprężonego powietrza. Zasadność odzyskiwania ciepła w sprężarce jest niepodważalna, jednakże w artykule chcielibyśmy pokrótce wyjaśnić w jaki sposób działa odpowiedzialna za proces odzysku technologia.

S zacuje się, że około 95% energii elektrycznej jest zamieniane w procesie eksploatacji na ciepło sprężania. W momencie, w którym przedsiębiorca rezygnuje z nowoczesnych technologii odzysku ciepła energia pozostaje odpadkiem, który bezpowrotnie zostaje wydalony do atmosfery. Według specjalistów największe straty ciepła generuje nie silnik i układ chłodzenia, w których następuje rozproszenie, a chłodnica oleju. W związku z ciągłym dążeniem do optymalizacji kosztów i ponoszenia współczynnika energooszczędności zaczęto stosować przekierowanie gorącego oleju do wymiennika, a w kolejnych etapach zatrzymane ciepło może spełniać się w roli podgrzewania wody lub ocieplania wnętrza hali produkcyjnej. Inwestycja w wymiennik ciepła w obwodzie olejowym sprężarki umożliwia odzysk ciepła w granicach 80-85% mocy znamionowej napędu.Zalety odzysku ciepła

Mimo iż przedmiotem artykułu była zasada działania, to warto nadmienić również pozytywne strony nowoczesnych technologii dążących do optymalizacji i wtórnego wykorzystania dotychczas marnotrawionej energii cieplnej.

  • oszczędność kosztów eksploatacji
  • niższa emisja dwutlenku węgla
  • niskie koszty inwestycji

Wskazane czynniki są najczęściej wymienianymi i najważniejszymi w kontekście procesu odzysku ciepła. Szacuje się, że aż 10% zużywanej całej energii elektrycznej wykorzystywane jest do procesu wytwarzania sprężonego powietrza, zatem w przełożeniu na finanse przedsiębiorstwa oszczędność może dotyczyć nawet 40% wartości za zużycie energii i dodatkowo koszty za okres grzewczy, który z pewnością jest niemały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *